Čo je to bentonit a kde sa používa

Bentonit je ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Tvorí ho zmes ílových minerálov skupiny smektitu, hlavne montmorillonitubeidellitu a nontronitu. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou intenzívne napučiava. Ako prvý tento termín použil W.C. Knight v roku 1887. Horninu pomenoval podľa mesta FortBenton v americkom štáte Montana.

Bentonity vznikajú rozpadom vulkanického skla a popola v alkalickom, najčastejšie morskom alebo jazernom prostredí za vzniku smektitových minerálov. Bentonit je hornina zemitej

štruktúry, obyčajne biela, sivá až svetlozelená. Pri čerstvom reze má voskový lesk. Charakteristická je najmä svojim napučiavaním pri styku s vlhkosťou, ktoré môže dosiahnuť i 12-násobný nárast objemu.Pre svoje zaujímavé technické vlastnosti a bielosť majú široké technické využitie. Má nasledovné využitie:

  • Chov domácich zvierat – vyrábanie podstielky pre domáce zvieratá (viaže vlhkosť z exkrementov a zápach)
  • Čistenie odpadových vôd – látka viažuca ropné nečistoty a ťažké kovy
  • Zlievarenstvo – základnéspojivo pro formovaciezmesi
  • Stavebníctvo – prevažne tesniace využitie, ale aj ako prísada do vyrábaných omietok
  • Keramika – zlepšenie plastických vlastností materiálov
  • Náterové hmoty – zahusťovanie farieb
  • Farmaceutika – pri výrobe mastí, krémov, práškov a liečiv
  • Poľnohospodárstvo – zúrodňovanie ľahkých, piesočnatých pôd, ktoré sú príliš priepustné
  • Potravinárstvo – čistenie, odfarbovanie a stabilizácia rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Ďalej sa bentonitvyužíva ako súčasť výplachu pri hlbinnom vŕtaní, ako tesniaca látka pri stavbe skládok komunálneho a nebezpečného odpadu a na mnohé ďalšie účely. Ťaží sa povrchovým spôsobom.