Cisárové nové šaty pre SND ušil súdruh Maďarič

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková prepustila riaditeľa Slovenského národného divadla (SND). Mala na to dôvod. Dôvod bol z hľadiska ekonomiky veľmi jasný. SND bolo dlhodobo v strate. Niekdajśi riaditeľ pozýval do opery zahraničných interpretov. Domáci sólisti nemali prácu. SND míňalo viac peňazí, ako malo v pokladni. Niekdajší minister kultúry Marek Maďarič o tom vedel. Vedel a nekonal. Nič neurobil. Manažment, ktorý nevie vytvoriť vyvážený rozpočet, nie je manažment.

Ekonomika existuje nielen v súkromných podnikoch, ale aj v tých verejných. Ak je súkromný podnik dlhodobo v strate môže sa dostať do bankrotu. Straty uhrádzajú akcionári, alebo podielnci. Majitelia súkromného podniku väčšinou prepustia súkromného manažéra. Verejný podnik, napríklad SND sa financuje z verejného rozpočtu, ale aj vďaka súkromným partnerom. Aj Slovenské národné divadlo nemôže minúť viac ako má k dispozícii. Jeho straty musí uhradiť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ak musí dať pre SND viac, musí znížiť výdavky na iné veci. Tí čo spisujú rôzne petície by si mali uvedomiť, že nielen v socialistickej direktívne riadenej ekonomike podnik nemôže minúť viac peňazí ako má k dispozícii. Ak to nevedia mali by si prečitať knihu, ktorá prináša aké, také základné informácie o tom ako funguje ekonomika. Určité rezervy v tejto oblasti má aj bývalý minister kultúry Marek Maďarič. Veľké rezervy  v oblasti ekonomického vzdelávania majú všetky slovenské mediálne fakulty, ale aj vysoke školy umeleckého smeru. Prednáša sa tam ako vytvárať obsahy, ale ako robiť rozpočet to neučia.

Bez poznatkov o fungoavní ekonomiky, súdruhovia kapitalizmus nevybudujeme. Bez nich nefungoval ani socialializmus.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.