Cestovný ruch a ubytovanie v apríli tohto roku

BRATISLAVA – Uvoľňovanie opatrení ku koncu apríla pozitívne ovplyvnilo nárast počtu domácich turistov aj cudzincov. Počet hostí dosiahol úrovne 50-tisíc osôb. Pred pandémiou v apríli 2019 to však bolo až 442-tisíc návštevníkov.

Návštevnosť a počty prenocovaní v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2021 bola asi o tretinu vyššia ako v marci, ale stále výrazne zaostávala za hodnotami pred pandémiou v apríli 2019. Ubytovacie zariadenia navštívilo 50-tisíc osôb, čo bolo o 89 % menej ako návštevníkov pred dvoma rokmi v apríli. Počet prenocovaní dosiahol 193,6-tisíca nocí, čo bolo o 83 % menej ako v apríli 2019. Pred dvoma rokmi v apríli 2019 využilo služby ubytovania až 442-tisíc návštevníkov a vykázali 1,1-milióna prenocovaní.

Medziročne dosiahli oba parametre vysoké rasty, 7,5-násobný nárast návštevnosti a 5,5-násobný rast počtu prenocovaní, tieto porovnania sú však zásadne ovplyvnené takmer nulovou porovnávacou základňou v apríli pred rokom. Dôležitejšie je porovnávať, do akej miery aktuálna návštevnosť dobieha situáciu počas rovnakého obdobia pred dvoma či troma rokmi. Minuloročný apríl bol vplyvom opatrení počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 najslabším mesiacom v dlhodobom horizonte s absolútnym poklesom návštevnosti.

 

Výraznú väčšinu návštevnosti v SR tvorili aj v mesiaci apríl domáci turisti, predstavovali 86,2 %-ný podiel z ubytovaných návštevníkov (43-tisíc osôb). Najviac domácich turistov navštívilo v apríli Žilinský kraj, Bratislavský kraj a Prešovský kraj.

Súčasne ubytovacie zariadenia navštívilo počas apríla 7-tisíc zahraničných návštevníkov, rok pred pandémiou v apríli 2019 ich počet prevyšoval 171-tisíc osôb. Počet prenocovaní zaznamenal medziročne 20-tisíc nocí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom využilo ubytovanie o 16 % viac zahraničných hostí. Opatrenia proti COVID-19 najviac zasahujú cezhraničné cestovanie. Návštevnosť v turisticky atraktívnych krajoch, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom, dosiahla iba štvrtinový podiel na zahraničnej návštevnosti Slovenska. Najviac zahraničných návštevníkov navštívilo Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.

V súhrne za mesiace január až apríl roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 140,2-tisíca návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 87,1 %. Počet domácich návštevníkov sa za štyri mesiace medziročne znížil o 83,4 % a počet cudzincov o 93,9 %.