Česi a Slováci sú strategickými partnermi

Slovensko je po dvadsiatich piatich rokoch svojej samostatnej existencie zdravým a demokratickým štátom vďaka tomu, že pred sto rokmi vzniklo Československo.

Naši predkovia sa tak vyhli osudu, ktorému by sa v podmienkach násilnej maďarizácie inak vyhnúť nedalo. Ale nielen to. V prvej Československej republike sme sa naučili žiť v demokracii, rozumne hospodáriť, udržať si zdravú menu. Bol to čas veľkého rozvoja slovenskej vedy, kultúry a i národného sebavedomia. Ostatné národy bývalej podunajskej monarchie takéto šťastie nemali. Preto sa s bratmi Čechmi máme dôvod tešiť z toho, že pred storočím sa zrodil náš spoločný štát. Mal svoje chyby, ako napokon má i ten náš dnešný, samostatný. Žiadne ľudské dielo sa im nevyhne. Ale nemali by sme pre tieto chyby stratiť schopnosť vidieť všetko to dobré, čo priniesol spoločný štát vtedy obom našim národom, a čo znamená i slobodné a demokratické usporiadanie našich štátov v súčasnosti. Lebo v Československu sme si mali možnosť vyskúšať i to, keď to tak nebolo. Zažili sme aj komunistickú diktatúru, sovietsku okupáciu a naši otcovia zažili i násilné podrobenie fašistickej tyranii. Život v našom spoločnom štáte počas jeho histórie bol dramatický. Preto v deň, keď si pripomíname okrúhle výročie jeho vzniku nám už nepomôže žiadna nostalgia. Podľa mňa by sme si mali pri tejto príležitosti veľmi silne uvedomiť, ako by sme si mali byť Slováci a Česi vďační za to, ako sme sa vzájomne obohatili a nezabudnúť, že v tomto nepokojnom svete, sme aj naďalej strategickými partnermi.

Ivan Šimko