Si Ťin-pching: “Neustále vpred k novým perspektí – vam priateľstva, spolupráce a spoločného rozvoja medzi Čínou a Ruskom”

V predvečer štátnej návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Rusku uverejnili denník Rossijskaja gazeta a internetová stránka RIA Novosti jeho autorský článok s názvom: “Neustále vpred k novým perspektívam priateľstva, spolupráce a spoločného rozvoja medzi Čínou a Ruskom”. Jeho plné znenie je uvedené nižšie:

Na pozvanie prezidenta Vladimira Putina uskutočním štátnu návštevu Ruskej federácie. Pred 10 rokmi bola moja prvá zahraničná návšteva po zvolení za prezidenta Čínskej ľudovej republiky v Rusku. V priebehu 10 rokov som Rusko navštívil už osemkrát. Vďaka týmto návštevám, ktoré vždy prinášajú veľké potešenie a výsledky, sme s prezidentom Vladimírom Putinom otvorili novú kapitolu v análoch čínsko-ruských vzťahov.

Čína a Rusko sú významní susedia, strategickí partneri, popredné svetové mocnosti a stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN. Obe krajiny vedú nezávislú a samostatnú zahraničnú politiku a čínsko-ruské vzťahy považujú za najvyššiu diplomatickú prioritu.

Čínsko-ruské vzťahy sa vyvíjajú na základe jasnej historickej logiky a silného vnútorného motora. Už 10 rokov sa bilaterálna spolupráca dynamicky rozvíja na všetkých frontoch a postupne vstupuje do novej éry.

— Kontakty na vysokej a seniorskej úrovni zohrávajú dôležitú úlohu a majú trvalý strategický význam. Dômyselné mechanizmy výmen a kontaktov na vysokej a najvyššej úrovni, široká štruktúra mnohostrannej spolupráce slúžia ako dôležitá systematická a inštitucionálna podpora rozvoja bilaterálnych vzťahov. V priebehu rokov sme s prezidentom Vladimírom Putinom udržiavali úzke pracovné vzťahy. Počas viac ako 40 stretnutí na bilaterálnych a medzinárodných platformách uprednostňujeme praktickú spoluprácu vo všetkých oblastiach, synchronizujeme naše pohľady na aktuálne medzinárodné a regionálne otázky spoločného záujmu a udávame tón udržateľnému rozvoju bilaterálnych vzťahov.

— Strany neustále posilňujú vzájomnú politickú dôveru, čím vytvárajú novú paradigmu vzťahov medzi veľmocami. Čína a Rusko sa držia koncepcie večného priateľstva a vzájomne výhodnej spolupráce. Dvojstranné vzťahy sú založené na zásadách neangažovanosti, nekonfliktnosti a neútočenia proti tretím stranám. Obe krajiny sa navzájom pevne podporujú pri presadzovaní cesty rozvoja v súlade s národnou realitou a pri realizácii rozvoja a obrody. Vyspelé a stabilné bilaterálne vzťahy neustále naberajú na sile a slúžia ako meradlo nového typu medzištátnych vzťahov, ktoré charakterizuje vzájomný rešpekt, mierové spolužitie a vzájomne výhodná spolupráca.

— Strany budujú architektúru komplexnej a viacvektorovej interakcie. Vďaka spoločnému úsiliu dosiahol obchodný obrat v roku 2022 rekordnú hodnotu 190 miliárd USD, čo je o 116 % viac ako pred 10 rokmi. Čína sa už 13 rokov po sebe umiestnila na pozícii najväčšieho obchodného partnera Ruska. Objem vzájomných investícií oboch krajín naďalej rastie. Úspešne sa realizuje množstvo strategicky dôležitých projektov spolupráce v oblasti energetiky, vesmíru, letectva a dopravného prepojenia. Spolupráca v takých nových oblastiach, ako sú vedecko-technické inovácie a cezhraničný elektronický obchod, je stále živá. Medziregionálna spolupráca rýchlo naberá na obrátkach. Prináša to nielen skutočné výhody pre bežných ľudí, ale aj nevyčerpateľný impulz pre rozvoj oboch krajín.

— Obe krajiny stelesňujú koncept priateľstva, ktorý sa odovzdáva z generácie na generáciu, a tradičné priateľstvá sa každým dňom posilňujú. V predvečer 20. výročia Zmluvy o dobrom susedstve, priateľstve a spolupráci medzi Čínou a Ruskom sme sa s prezidentom Vladimírom Putinom rozhodli rozšíriť zmluvu a naplniť ju novým obsahom, berúc do úvahy nové skutočnosti doby. Úspešná realizácia ôsmich tematických prierezových rokov posúva priateľstvo a spoluprácu do nových výšin. Národy našich krajín sa navzájom finančne aj morálne podporili v boji proti koronavírusu, čo je ďalším dôkazom toho, že “priatelia sa poznajú v núdzi”.

— Strany úzko spolupracujú na medzinárodnej scéne a ako veľmoci nesú veľkú zodpovednosť. Čína a Rusko pevne presadzujú medzinárodný systém s jedným centrom a svetový poriadok založený na medzinárodnom práve a základné normy a zásady medzinárodných vzťahov založené na cieľoch a zásadách Charty OSN, úzko koordinujú svoju činnosť a spolupracujú v rámci OSN, ŠOS, BRICS, G20 a iných medzinárodných platforiem a spoločne sa usilujú o podporu multipolarity a demokratizácie medzinárodných vzťahov. Strany podnikajú účinné kroky na realizáciu skutočnej multipolarity, presadzujú ľudské hodnoty a zasadzujú sa za vytvorenie nového typu medzinárodných vzťahov a spoločenstva spoločného osudu ľudstva.

Čínsko-ruské vzťahy prešli za viac ako 70 rokov dlhú cestu. Pri pohľade na minulosť si hlboko uvedomujeme, že súčasná úroveň čínsko-ruských vzťahov nebola jednoduchá, nestarnúce priateľstvo medzi Čínou a Ruskom by sa malo starostlivo zachovať. História a prax ukazujú, že tvárou v tvár globálnym turbulenciám čínsko-ruské vzťahy obstáli v skúške pevnosti vďaka tomu, že sme sa vydali správnou cestou budovania medzištátnych väzieb.

Cieľom mojej nadchádzajúcej návštevy Ruska je posilniť priateľstvo, spoluprácu a mier. Som pripravený spolu s prezidentom Vladimírom Putinom vypracovať nové plány a opatrenia na otvorenie nových perspektív pre čínsko-ruské vzťahy komplexného partnerstva a strategickej interakcie.

Strany sa musia zamerať na komplexné plánovanie s ohľadom na národné rozvojové ciele a využiť inovatívny prístup na otvorenie nových príležitostí a kultiváciu nových hnacích síl. Je dôležité posilniť vzájomnú dôveru a uvoľniť potenciál, aby sa udržala trvalá dynamika čínsko-ruských vzťahov na vysokej úrovni.

Budeme podporovať súbežné rozširovanie objemu a kvality investičnej a hospodárskej spolupráce, posilňovať politickú koordináciu, vytvárať priaznivejšie prostredie pre vysokokvalitnú investičnú spoluprácu, rozširovať bilaterálny obchod, rozširovať spoločné záujmy a objavovať nové body rastu, budovať štruktúru rozvoja, ktorá sa bude vyznačovať doplnkovými a kompatibilnými tradičnými obchodnými a novými formami spolupráce, a pokračovať v spolupráci na integrácii.

Musíme prehĺbiť kultúrne a humanitárne väzby, organizovať roky spolupráce na vysokej úrovni v oblasti telesnej kultúry a športu, uvoľniť potenciál mechanizmu medziregionálnej spolupráce, zintenzívniť kontakty medzi partnerskými provinciami, krajmi a mestami, podporovať výmeny ľudí, obnoviť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi oboma krajinami, organizovať podujatia, ako sú letné tábory, spoločné vzdelávacie inštitúcie, s cieľom neustále posilňovať priateľstvo a vzájomné porozumenie medzi národmi, najmä pozdĺž

Moderný svet prechádza hlbokými zmenami. Mier, rozvoj, spolupráca a vzájomný prospech sú nezastaviteľné historické trendy. Multipolarita, hospodárska globalizácia a demokratizácia medzinárodných vzťahov sú nezvratné trendy. Zároveň sa rýchlo zvyšujú tradičné aj netradičné bezpečnostné výzvy. Akty hegemónie, despotizmu a zastrašovania spôsobujú svetu vážne škody. K celosvetovej hospodárskej obnove je ešte pomerne dlhá cesta. Medzinárodné spoločenstvo bije na veľký poplach, viac ako kedykoľvek predtým potrebuje nájsť východisko z krízy.

V marci 2013 som vystúpil na konferencii MGIMO a spomenul som, že “prepojenosť a vzájomná závislosť všetkých krajín dosiahla bezprecedentne vysokú úroveň. Ľudstvo žije v jednej globálnej dedine a stáva sa blízkym spoločenstvom s jedným osudom”. Iniciatíva Jeden pás a jedna cesta, Globálna rozvojová iniciatíva, Globálna bezpečnostná iniciatíva a Globálna civilizačná iniciatíva sa potom stali užitočným konkretizovaním podstaty spoločenstva jedného osudu ľudstva a prostriedkov na jeho realizáciu, ktoré slúžili ako čínska verzia adekvátnej reakcie na meniaci sa svet, dobu a dejiny.

Za 10 rokov sa univerzálne hodnoty, ako sú mier, rozvoj, rovnosť, spravodlivosť, demokracia a sloboda, hlboko zakorenili v srdciach ľudí. Čoraz viac krajín spája spoločná túžba po čistom a krásnom svete, v ktorom vládne trvalý mier, komplexná bezpečnosť, spoločná prosperita, otvorenosť a tolerancia. Medzinárodné spoločenstvo si veľmi dobre uvedomuje, že žiadna krajina na svete nie je lepšia ako iná. Neexistuje univerzálny model riadenia a neexistuje svetový poriadok, v ktorom by mala posledné slovo jediná krajina. Solidarita a mier vo svete bez rozdelenia a nepokojov sú v spoločnom záujme celého ľudstva.

Od začiatku minulého roka došlo k úplnej eskalácii ukrajinskej krízy. Čína dôsledne zaujala objektívny a nestranný postoj vychádzajúci zo samotnej podstaty diania a aktívne sa usiluje o podporu zmierenia a mierových rokovaní. Séria vízií, ktoré som vyslovil, slúži ako vedúca zásada Číny v ukrajinskom urovnaní. Patrí k nim potreba rešpektovať ciele a zásady Charty OSN, rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy všetkých štátov, podporovať všetky snahy o mierové riešenie ukrajinskej krízy a zabezpečiť stabilitu globálnych výrobných a dodávateľských reťazcov. Nedávno zverejnená “Čínska pozícia k politickému riešeniu ukrajinskej krízy”, ktorá zohľadňuje racionálne obavy všetkých strán, v čo najväčšej miere odráža jednotu názorov svetového spoločenstva na prekonanie ukrajinskej krízy. Dokument slúži ako konštruktívny faktor pri neutralizácii dôsledkov krízy a napredovaní v politickom riešení. Na zložité problémy neexistujú jednoduché riešenia. Sme presvedčení, že racionálne východisko z ukrajinskej krízy a cesta k trvalému mieru a všeobecnej bezpečnosti vo svete sa nájde, ak sa všetci budú riadiť koncepciou spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti a budú pokračovať v dialógu a konzultáciách spravodlivým, obozretným a pragmatickým spôsobom.

Pred riešením globálnych problémov je potrebné vyriešiť vlastné záležitosti. Komunistická strana Číny, ktorá mobilizuje a vedie čínsky ľud, komplexne realizuje veľkú obrodu čínskeho národa prostredníctvom čínskej modernizácie, ktorá sa vyznačuje tým, že zahŕňa obrovské množstvo obyvateľstva, dosahuje všeobecnú prosperitu, koordinovane rozvíja materiálnu a duchovnú kultúru, harmonicky koexistuje s prírodou a ľuďmi a ide cestou mierového rozvoja. Tieto charakteristické črty Číny sa vytvorili na základe dlhoročnej praxe a hlbokého zhodnotenia medzinárodných skúseností. Budeme energicky podporovať modernizáciu Číny, vyvíjať úsilie na uskutočňovanie vysokokvalitného rozvoja a neustále rozširovať otvorenosť voči zahraničiu. Som presvedčený, že to poskytne nové príležitosti pre všetky krajiny sveta vrátane Ruska.

Rok sa začína na jar a úspech sa začína v práci. Je dobrý dôvod veriť, že Čína a Rusko ako spolupútnici v rozvoji a znovuzrodení ešte viac prispejú k pokroku ľudskej civilizácie.

 

Avatar

Eva Horváthová

Ekonomická univerzita