Brocková: OECD zelená a spravodlivá obnova sveta

PARÍŽ – V dňoch 16. – 17. júna 2021 bolo  v poradí 52. rokovanie ministrov krajín Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktoré nesie názov Tidewater podľa miesta prvého stretnutia ministrov pre rozvojovú spoluprácu v roku 1968 v USA. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Tohtoročné stretnutie zvolali spoločne minister zámorskej rozvojovej spolupráce Írska Colm Brophy a predsedníčka výboru Susanna Moorehead. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

Témou tohtoročného zasadnutia Tidewater bola zelená a spravodlivá obnova v rozvojovom svete po prebiehajúcej kríze. Stretnutie sa zaoberalo dvoma základnými súčasnými rámcovými výzvami v medzinárodnom rozvoji – socioekonomickou obnovou prostredníctvom rozvojovej spolupráce a bojom proti neželaným príčinám a následkom klimatickej zmeny s cieľom ochrany životného prostredia a biodiverzity. Účastníci si pripomenuli, že pri modernej medzinárodnej rozvojovej spolupráci, za ktorej koordináciu zodpovedá Výbor OECD pre rozvojovú pomoc, si v tomto období pripomíname jej šesťdesiate výročie.

Ingrid Brocková povedala: „Sme si vedomí, že pandemická kríza vo svete ešte nie je zažehnaná a naše partnerské rozvojové krajiny sú v riziku hospodárskeho a sociálno-zdravotníckeho kolapsu. Z pozície poskytovateľov rozvojovej pomoci je kľúčové pripisovať vážnosť všetkým príležitostiam pre medzinárodnú politickú, zdravotnícku i hospodársku solidaritu.“ Štátna tajomníčka partnerov zároveň informovala o rozsahu humanitárnej pomoci Slovenskej republiky, ktorú poskytla.

Ingrid Brocková ocenila dôležitosť spoločného donorského úsilia na úrovni Európskej únie v rámci iniciatív Tímu Európa, ako aj význam silných multilaterálnych rozvojových organizácií pre inak odľahlé regióny sveta, najmä v Afrike. Vyzdvihla tiež kľúčové postavenie mimovládnych rozvojových organizácií a ďalších organizácií občianskej spoločnosti nielen pri zvládaní pandémie COVID-19, ale najmä pri budovaní udržateľného rozvoja: „Primárne súkromný sektor je kľúčovým zdrojom inovácií, investícií a ekonomickej udržateľnosti v rozvojovej spolupráci.“

Druhá časť podujatia sa venovala využitiu rozvojovej spolupráce na zlepšovanie klimatickej a environmentálnej udržateľnosti v rozvojových krajinách. Pandémia COVID-19 výrazne preukazuje, že prosperita a bezpečnosť národov je do veľkej miery podmienená aj zahraničnými vplyvmi. Rozvojová diplomacia plní napriek svojmu malému podielu na verejných financiách dôležitú rolu pri zmierňovaní následkov krízových situácií.