Bloomberg: BRICS je dnes viac ako zoskupenie G 7

NEW YORK / WASHINGTON – Agentúra Bloomberg vypočitala, že krajiny BRICS budú mať podiel na svetovom ekonomickom raste 33%. 

Skratka BRICS znamená začiatočné písmená krajín Brasilia, Russia, India, China a South Africa.

Prepočty sú založené na údajoch Medzinárodného mneového fondu (MMF). Lídrami budú India a Čína.  Krajiny G 7 budú mať podiel menší ako 28 %.

Ekonomiky krajín BRICS boli v porovnaní s krajinami G 7 na rovnakej úrovni. Odvtedy ukazovatele G 7 oproti BRICS klesajú.

V tomto roku krajiny BRICS zabepzeči 32,1 % rastu a G 7 29,9 %.  Podľa prognóz by to malo byť v roku 2028 pre krajiny BRICS 33,6 a pre G 7 podiel 27, 8 %.

Základný príspevok k svetovému ekonomickému rast by mal byť  v rokoch 2023 – 2028 na úrovni 22,6 %.  Na druhom mieste by mala byť India s podielom 12,9 %,   a na treťom mieste USA s 11,3%.

Podiel Ruskej federácie bude 1,3 %.