BISLA: Spoločnosť a náboženstvo v dialógu: Prečo sa veriaci boja sekulárnej spoločnosti?

BRATISLAVA – Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o. (BISLA) poriada diskusiu o vzťahoch medzi sekularizmom a náboženstvom.
Témou diskusie je spoločnosť a náboženstvo v dialógu: Prečo sa veriaci boja sekulárnej spoločnosti? Diskutovať budú ThDr. Miroslav Kocúr, PhD,  (AOMEGA inštitút) a doc. Lukáš Jenik, PhD. (Teologická fakulta Trnavskej univerzity).
Finančné noviny o tom informoval tím BISLA.
Pripomeňme si, že sekularizmus je svetonázor alebo ideológia, zameraný/á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu – od cirkvi

Diskusia bude v Johnson Room, v priesotroch BISLAna Grosslingovej ulici číslo 53 v Bratislave. Bude  21. júna 2023 o 18:00.

Predmetom  diskusie je sekulárny svet a osobné náboženské presvedčenie. O regulačnej funkcii morálky a legitimizačnom potenciáli kresťanstva budú nahlas uvažovať filozof doc. Mgr Lukáš Jeník, PhD.  a teológ ThDr. Miroslav Kocúr.

Diskutéri Pokúsia sa v moderovanom dialógu  naznačiť úskalia a príležitosti, ktoré dnešná situácia ponúka na ceste od morálky k etike ak budeme mať chuť sa navzájom počúvať.

Filozof a teológ budú spoločne hľadať význam rešpektu a solidarity v dnešnej situácii. Na konkrétnych príkladoch interpretácie ukázať ako sa sekulárna spoločnosť stáva aj pre otvorenú teológiu príležitosťou pre interdisciplinárne hľadanie nových odpovedí na tradičné otázky.