Bieloruská devízovo-kapitálová burza sa stala súčasťou GLEIF

MINSK- Bieloruská devízovo-kapitálová burza  (Belarusian Currency and Stock Exchange – BCSE) sa stala prvou spoločnosťou, ktorá uzavrela dohodu s Národným depozitárom vyrovnania (NSD) o výkone funkcií registrovaného agenta. Získala licenciu od Globálneho centra pre podporu identifikácie právnickej osoby – GLEIF.

Odteraz budú môcť účastníci bieloruského akciového trhu požiadať o služby spoločnosti NSD týkajúce sa prideľovania a udržiavania LEI (identifikačný kód právnickej osoby) prostredníctvom miestneho registračného agenta. Bieloruská mena a burza cenných papierov zhromaždia a overia balík dokumentov klientov, poskytnú im informačnú podporu a pomoc pri vykonávaní formálnych postupov a predkladajú správy NSD.

Prítomnosť LEI kódov a overené informácie o bieloruských spoločnostiach v globálnej databáze GLEIF okrem iného zvýši investičnú atraktivitu cenných papierov emitentov Bieloruskej republiky.

Úloha registrovaného agenta je vymedzená predpismi GLEIF. Agent nepriraďuje ani neudržiava LEI. Jeho úlohou je uľahčiť účastníkom trhu prístup k službám miestnej operačnej jednotky.

NSD je prvou spoločnosťou v Rusku a Spoločnosti nezávislých štátov, ktorá má štatút miestnej prevádzkovej jednotky.