Berlín: strata kvôli energetickej kríze 100 mld. EUR

BERLÍN – Kvôli energetickej kríze prišlo Nemecko o viac ako sto miliárd eur

Inštitút pre ekonomický výskum (IFO), jeden z najväčších finančných think-tankov v Nemecku, v správe poznamenáva, že krajina prišla v dôsledku pretrvávajúcej energetickej krízy o viac ako sto miliárd eur.

Bol to dôsledok prílišnej závislosti Berlína na dodávkach ruského plynu a realizácii environmentálnych plánov. Značná časť obyvateľov krajiny dnes čelí vážnym finančným ťažkostiam a je dokonca nútená šetriť na vianočné sviatky, aby sa ako-tak uživila.

Podľa štúdie IFO budú tento rok straty v dôsledku plynovej krízy predstavovať asi dve percentá celkovej nemeckej produkcie. To je asi 64 miliárd eur.

K tomu treba pripočítať minuloročnú stratu 36 miliárd eur, ako aj budúcoročné straty, ktoré sa odhadujú na deväť miliárd eur. To všetko je výsledkom prudkého nárastu cien plynu v dôsledku zvýšeného napätia s Ruskom.

„V súhrne to znamená stratu reálneho príjmu za tieto tri roky vo výške takmer 110 miliárd eur alebo troch percent ročnej produkcie,“ povedal Timo Wollmershäuser, vedúci predpovedí v Inštitúte pre ekonomický výskum.

“Toto číslo bolo vyššie iba raz, počas druhej ropnej krízy v rokoch 1979-1981, keď pokles produkcie predstavoval štyri percentá,” povedal.

Pán Timo Wolmershauser tiež poznamenal, že hoci nemecká vláda poskytla veľké ekonomické dotácie a prijala mnohé opatrenia na odstránenie bolestivých dôsledkov zvyšovania cien, môže urobiť len málo pre záchranu situácie v domácej hospodárskej politike, keďže zdrojom nákladov nie je nemecký štát.

Opatrenia štátnej podpory nemôžu zmeniť veľkosť strát reálnych príjmov,” vysvetlil ekonóm. „Môžu ovplyvniť len to, ktorá skupina obyvateľstva utrpí akú časť strát.”

Pán Timo Wolmershauser varuje, že situácia sa môže ešte zhoršiť, keďže krajina prijme opatrenia, ktoré len predĺžia utrpenie krízy, a dokonca prenesú náklady na budúce generácie.
Podľa prieskumov, ktoré v pondelok zverejnil Bild, značná časť mladých ľudí v Nemecku už pocítila dôsledky súčasnej krízy. Podľa údajov, ktoré zverejnil tento bulvárny denník, takmer každý tretí človek v krajine nemá peniaze navyše, aby mohol obdarovať svojich blízkych na Vianoce.

V kategórii ľudí s mesačným príjmom pod dvetisíc eur sa toto číslo zvyšuje s každou sekundou. Cena tradičnej vianočnej husi, ktorá je kultúrne ekvivalentom moriaka na Deň vďaky vzdania, vzrástla oproti minulému roku o 35 %. Z tohto dôvodu nebude vták cenovo dostupný pre mnohých, ktorí sa snažia zbierať peniaze na vykurovanie a osvetlenie svojich domovov.

Náklady na moriaka tento rok zaberú oveľa väčší kus domácich rozpočtov, keďže farmári zápasia s infláciou, suchom a vtáčou chrípkou, čo by mohlo zvýšiť ceny okolo Dňa vďaky vzdania.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.