Bakunin: Štátnosť a anarchia. Sloboda v štáte je lož.

BRATISLAVA – Aké sú hlavné myšlienky knihy Michaila Alexandroviča Bakunin: Štátnosť a anarchia. Sloboda v štáte je lož?

Michail Alexandrovič Bakunin, rusky. Михаил Александрович Бакунин (* 30. máj 1814, Priamuchino, Ruské impérium – † 1. júl 1876, Bern, Švajčiarsko) bol ruský revolucionár, ideológ anarchizmu a národníctva.

Bolo by nešťastím ľudstva, ak by niekedy bola myšlienka hlavným zdrojom a jediným návodom pre život, ak by sa veda a vedci boli na čele riadenia spoločnosti. Život by vyschol a ľudstvo by sa premenilo na nemé a otrocké stádo. Riadenie spoločnosti vedou by nemalo iný výsledok, okrem ohlúpenia celého ľudstva.

Ľudstvo, ktoré si želá založiť silný štát, sa chce nevyhnutne podriadiť moci, revolučná spoločnosť, naopk, chce zo seba zhodiť moc.

Kto nechce slobodu, ale štát sa nemá hrať na revolúciu.

Ak existuje štát, to nevyhnutne existuje vládnutie, čo znamená otroctvo; štát bez otvreného alebo maskovaného otroctva je nemysliteľné, preto sme nepriatelia štátu.

Panovník verný monarchickým povinnostiam, ani za sve nebude súhlasiť s tým, aby obsadil trón, ktorý mu ponúka búriaci sa ľud a ktorý oslobodil od zákonného panovníka, a on si pomyslí, že by si mal vybojovať tento ľud a kreslo, len aby Boh požehnal jeho zbraň a len aby bola vhoná príčina pre vyhlásenie vojny.

Sloboda môže byť vytvorená len slobodou, teda všenárodnou vzburou a slobodnou organizáciou pracujúcich más zdola nahor.

Stále prevládanie a slávnosť sily – to je skutočná podstata, avšak čo sa v politickom jazyku nazýva právom, je len vysvetlenie faktu, ktorý je vytvorený silou.

Žiaden buržuj, či je najčervenším revolucionárom, nemôže chcieť ekonomickú rovnosť, pretože táto rovnosť je jeho smrťou.