AZZZ: štátny rozpočet nepokrýva ani minimum

BRATISLAVA – Zdravotníci chú viac peňazí. Vyhlásila to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). Informuje o tom jej hovorkyňa Miriam Filová.

Zdravotnícke organizácie združené v  AZZZ sledujú aktuálnu kritickú finančnú situáciu, v ktorej sa nachádza zdravotníctvo. Dlhodobo upozorňuje, že rozpočet na rok 2022 nie je dostatočný a nepokrýva ani financovanie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z platnej legislatívy, zvýšené náklady spojené s rastom energií, či inflácie. Vyzývame preto Ministerstvo financií SR, aby použilo rezervu a prostriedky, ktoré má k dispozícii a o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka.
Tento krok by bol v súlade s prísľubom Ministerstva financií SR na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR k štátnemu rozpočtu, ktoré prebehlo dňa 13.10.2021. Bez toho, aby štát poskytol zdroje na zvýšené náklady sa totiž viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ocitnú v existenčných problémoch.

Pripomíname tiež, že vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov do zdravotníctva s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možností verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne) a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania.

Zdravotnícke organizácie dlhodobo upozorňuú , že v zdravotníctve chýbajú značnéfinančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov. Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné, zvlášť v krízovej situácii. Súčasný rozpočet však neposkytuje stabilitu pre zdravotníckych pracovníkov, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva k prehĺbeniu krízy v sektore, čoho dôsledkom môže byť zníženie
dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže.