AZZZ jemne nakydalo na rekreačné poukazy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) už viackrát deklarovala, že  podporu cestovného ruchu zavedením takzvaných  rekreačných poukážok uvíta len v prípade, že sa bude pôjde o dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa, ktorý najlepšie vie, či si bude môcť dovoliť túto formu odmeny uplatniť. Z nášho pohľadu je snaha o podporu cestovného ruchu úplne legitímna, je to cieľ, ktorý určite podporujeme, len treba nájsť systematické nástroje a opatrenia, ktoré by nemali negatívny dopad na rozpočty zamestnávateľov a aby im niečo neprikazovali.

Tri sociálne balíčky vlády SR zavedené počas posledných rokov výrazne zvýšili podnikateľom náklady ako aj administratívnu záťaž. Plánovaný zámer zaviesť rekreačné poukážky celoplošne toto bremeno ešte navýši. Ide o ďalší krok proti podnikateľom, kde pôvodne dobre mienenú myšlienku zabíja povinnosť. Benefity sa určujú v rámci internej firemnej politiky, príp. na základe dohody so zástupcami odborov, nesúhlasíme preto, aby zákon zásadným spôsobom zasahoval do systému odmeňovania tým, že bude povinný celoplošne. Keďže rekreačné poukazy sa preplácajú aj na žiadosť zamestnanca, zamestnanci si môžu v podstate diktovať, či im bude tento druh benefitu vyplatený. Uvedené opatrenie diskriminuje časť zamestnancov, odmeňuje aj neproduktívnych zamestnancov, komplikuje účtovníctvo a dokladovanie.

AZZZ