V Ašchabade sa udialo ekonomické fórum krajín strednej Ázie

AŠCHABAD – V kongresovom centre Avaza sa konalo Ekonomické fórum krajín Strednej Ázie, ktoré bolo načasované tak, aby sa dopĺňalo so stretnutím hláv štátov strednej Ázie.

Na otváracom ceremoniáli plenárneho zasadnutia fóra predniesol uvítací príhovor podpredseda kabinetu ministrov Turkménska Serdar Berdimuchamedov.

Fóra sa zúčastnili vedúci a zástupcovia príslušných ministerstiev Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu. Okrem nich sa prostredníctvom videokonferencií pripojili zástupcovia verejného a súkromného sektora krajín regiónu, ako aj medzinárodných a regionálnych finančných inštitúcií.

Hlavným cieľom fóra bolo diskutovať a rozhodovať o zlepšení investičnej klímy v regióne a prilákaní investícií, ako aj o rozvoji mnohostranného dialógu v oblasti inovácií, chemického priemyslu, energetiky , dopravy a komunikácií.

V rámci fóra boli tematické rokovania v týchto oblastiach: obchodné, ekonomické a investičné príležitosti krajín Strednej Ázie; perspektívne oblasti spolupráce medzi krajinami Strednej Ázie v oblasti energetického a chemického priemyslu; spolupráca krajín Strednej Ázie v sektore dopravy a logistiky.

Prioritnými témami rokovaní  boli zlepšenie mechanizmov ciel a praxe pre elektronický obchod a prehlbovanie integračných procesov v prioritných hospodárskych sektoroch krajín Strednej Ázie. Účastníci fóra si okrem toho vymenili názory na prioritné oblasti ekonomickej integrácie v kontexte rozvoja nových podmienok partnerstva na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

V rámci fóra účastníci vypracovali odporúčania zamerané na dosiahnutie stabilného a vyváženého hospodárskeho rastu, rozšírenie a efektívne využitie potenciálu krajín strednej Ázie s cieľom posilniť ich ekonomiky a rozvíjať dobré susedské vzťahy.

V nadväznosti na výsledky fóra účastníci prijali Záverečný dokument Ekonomického fóra krajín strednej Ázie.

Na konci podujatia sa uskutočnili bilaterálne stretnutia delegácií krajín a bol podpísaný veľký balík dvojstranných dokumentov, ktorý obsahuje 85 dohôd v rôznych oblastiach interakcie.

Po skončení akcie sa delegáti Fóra zúčastnili aj výstavy národných produktov krajín Strednej Ázie, navštívili medzinárodný festival národných jedál krajín regiónu a potom sa zúčastnili slávnostného koncertu majstrov kultúry a umenie z krajín Strednej Ázie.

Krajina Počet obyvateľov Vznik HDP (nominálny) Hlavné mesto
Kazachstan 18 395 660 16. december  1991 179.332 mld. USD Nur Sultan
Kirgizsko 6,586,600 31, august  1991 8.455 mld. USD Biškek
Uzbekistan 34,588,900 1.  september  1991 60.490 mld. USD Taškent
Tadžikistan 9,537,645 9.  september 1991 7.350 mld. USD Dušanbe
Turkménsko 6,031,187 27.  október 1991 42.764 mld USD Ašchabad