Alichan Smailov: Kazachstan má záujem priláka investície v hodnote najmenej 150 mld. USD

FASTANA – Premiér Kazachstanu povedal  Na kazašskom globálnom investičnom okrúhlom stole, že krajina plánuje pritiahnuť do roku 2029 približne 150 miliárd USD zahraničných invetícií.

Na odujatí sa každý rok stretávajú každoročne  vedúci manažéri veľkých priemyselných podnikov, predstaviteľov finančného sektora, politikov a odborníkov z celého sveta.

Celkový objem priamych zahraničných investícií v minulom roku vzrástol o 18 % na 28 miliárd USD. Za 6 mesiacov tohto roka prilákalo do národného hospodárstva o približne 14 miliárd USD viac. Stabilitu ratingu suverénnej bonity republiky potvrdzujú medzinárodné agentúry Fitch, S&P a Moody’s, povedal Alichan Smailov.

Tento rok sú na programe také témy ako využitie inovatívnych technológií, zaistenie potravinovej bezpečnosti, rozvoj dopravného a logistického potenciálu, rozšírenie exportných možností a pod.

Republika  Kazachstan zavádza novú regulačnú politiku v oblasti podnikateľskej činnosti, ktorá počíta so zrušením zbytočných požiadaviek na podnikanie. Vďaka automatizácii systémov riadenia rizík budú od 1. januára kontroly naplánované bez ľudského faktora. Nový daňový zákonník stanovuje osobitné opatrenia na rozvoj výrobného sektora.

Prilákanie investícií je kľúčovým faktorom rastu. V rámci národnej investičnej politiky, berúc do úvahy štandardy ESG, má Kazachstan záujem prilákať do roku 2029 zahraničné investície v hodnote najmenej 150 miliárd USD. Na dosiahnutie tohto cieľa pokračujeme vo vytváraní priaznivých podmienok pre investorov vrátane zlepšovania nástrojov podpory investícií,“ poznamenal premiér.

Tohtoročného podujatia sa zúčastnili zástupcovia Veľkej Británie, Vietnamu, Nemecka, Kanady, Kataru, Číny, SAE, Saudskej Arábie, USA, Turecka, Francúzska, Českej republiky a mnohých ďalších krajín.

Titulná fotografia: Tlačová služba vlády Kazachstanu.