Alaha neteší priemysel a poľnohospodárstvo Iránu

Hrubý domáci produkt (HDP) Iránu v poslednom finančnom polroku iránskeho roku 1 397, ktorý trval od 23. marca 2018 do 25. septembra 2018, dosiahol rast 0,4 %. Informoval o tom iránsky denník Financial Tribune.

Iránsky kalendár, alebo slnečná hidžra, je astronomický slnečný kalendár, ktorý je oficiálnym kalendárom v Iráne a Afganistane. Počíta sa od roku 622,  keď sa vtedy Prorok Mohamed, arabsky Muhammad,  presťahoval  z Mekky do Mediny.  Kalendár sa začína dňom jarnej rovnodennosti.

Predpokladá sa, že Muhammad Ibn Abd Alláh bol obchodníkom, ktorý, vzhľadom na svoju prácu, bol široko scestovaný. Rané moslimské zdroje podávajú správu o tom, že okolo roku 610, keď mal Mohamed približne štyridsať rokov, mal počas meditácie v jaskyni neďaleko Mekky videnie. Sám Mohamed svojim súkmeňovcom opísal svoju skúsenosť ako návštevu Archanjela Gabriela, ktorý mu prikázal zapamätať si a recitovať verše, neskôr usporiadané do Koránu. Gabriel sa mu mal zjaviť, pretože si ho Alah (Boh) vybral ako posledného proroka pre ľudstvo.

HDP Iránu v peňažnom vyjadrení dosiahol 33,38 mld. USD. Z hľadiska skladby produktu, poľnohospodárstvo kleslo o 2,5% a priemysel o 1,2%. Stúpli služby o 2,3%.

Ekonomika Iránu je zmiešané a tranzitívne hospodárstvo s veľkým verejným sektorom. Je to svetová osemnásta najväčšia ekonomika z hľadiska parity kúpnej sily (PPP). Asi 60 percent ekonomiky sa plánuje  centrálne.  v štátnom sektore dominuje ťažba ropy a zemného plynu.  V súkromnom sektore majú váhu súkromné firmy. Na teheránskej burze cenných papierov sa obchoduje s viac ako 40 akciami priemyselných firiem.

Iránske hospodárstvo je postihnuté americkými sankciám, ktoré nadobudli účinnosť v polovici roku 2018.  Obmedzilo to obchod Iránu s inými krajinami.