Ako sa oslavuje Židovský nový Rok

JURUZALEM – Roš ha-šana , hebrejsky. ראש השנה, „hlava roku“   je židovský  novoročný sviatok. Pripadá na 18. septembra 2020. Pre Židov sa začal rok 5 781. 

Podľa židovskej tradície v tento deň sa stvoril svet.

Slávi sa 1. a 2. dňa židovského mesiaca  tišri. Súčasťou liturgie je trúbenie na baraní roh šofar. Roš ha-šana začína desať dní pokánia, ktoré sa nazývajú aj „Strašné dni.

Neodmysliteľnou črtou sviatku je trúbenie na baraní roh, zvaný šofar. Zvuk rohu má pripomínať zmluvu uzatvorenú medzi Hospodinom a Izraelom na hore Sinaj a mal by tiež všetky prebudiť z “mravnej malátnosti”. V tradičných komunitách sa na šofar trúbi každé ráno už mesiac pred začiatkom mesiaca tišri, teda mesiaci Elul. Zvuk šofar má prebudeným oznámiť, že sa blíži “Súdny deň”. Ak pripadne niektorý z dní sviatku na šabat, tak sa na šofar netrúbi.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.