Ako môžu vyzerať čísla spojené s testovaním

BRATISLAVA – Slovenská republika bude plošne testovať všetkých obyvateľov na prítomnosť vírusu covid – 19. Pozrime sa ako to môže vyzerať z hľadiska štatistiky.

Východiskovým údajom je počet obyvateľov v Slovenskej republike. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky  je ich 5 457 926. Ďalším údajom je počet miest kde sa budú občania Slovenskej republiky testovať. Má byť 6 000. Testovať sa majú dva dni.  Má to byť vo volených miestnostiach. Voľby trvajú väčšinou od 8. 00 ráno do 22. 00. Na analýzu logistiky testovania netreba zložité modely, ale jednoduché počty.

Počet obyvateľov si rozdelíme na počet testovacích miest. Dostaneme počet obyvateľov, ktoré treba otestovať za dva dni. Preto toto číslo rozdelíme na dva. Číslo, ktoré získane rozdelíme na 28. To je počet hodín, ktoré budeme mať na testovanie. Tým získame počet obyvateľov, ktorý pripadá na jednu hodinu.

Na jedno miesto a dva dni pripadá 910 obyvateľov, ktorí by mali byť testovaní.  Na jeden deň bude pripadať 455 občanov. Na hodinu to byť pripadať 16 ľudí. Zaokrúhľujeme.  Na jedného človeka to budú 3 a pol minúty.  Nikto zatiaľ nepredstavil ako bude vyzerať logistika testovania. Ak by na jednom mieste testovalo ľudí 7 zamestnancov, Slovensko by potrebovalo 42 000 pracovníkov. Otázka znie nasledovne. Máme toľko zdravotníckeho odborne vyškoleného personálu? Každý si musí sám nájsť na túto otázku odpoveď. Vláda Slovenskej republiky si našla odpoveď. Tvrdí, že bude mať dostatok kvalifikovaného personálu. Reálne testovanie toto tvrdenie overí.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.