Ako funguje organizácia Slovenska asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)

Kto je to Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)? Začiatky vzniku profesijnej organizácie sprostredkovateľov poistenia siahajú do roku 1995, keď bola 5. októbra založená Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve. Založilo ju vtedy 10 maklérskych spoločností. Na základe uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 7. októbra 2005 sa organizácia pretransformovala na Slovenskú asociáciu sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). V súčasnosti má SASP 32 riadnych a 2 pridružených členov. Asociácia združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov neživotného poistenia, ktorí pôsobia na Slovensku.

SASP je nezávislá profesijná organizácia a jej členovia nemajú väzby na tvorcov finančných produktov. Stoja vždy na strane klienta a ich cieľom je zabezpečiť im najvyhovujúcejšie poistné podmienky. Poskytovanie kvalitného a odborného servisu patrí dlhodobo k základným princípom činnosti sprostredkovateľov neživotného poistenia, a tak ju chápe aj SASP. Presadzovanie tejto filozofie je vyjadrené ajKódexom etiky poisťovacieho makléra, ktorý asociácia prijala.  SASP je taktiež dôveryhodným partnerom pre štátne inštitúcie – Ministerstvo financií SR, Národnú banku Slovenska, atď. Asociácia reprezentuje svojich členov smerom k partnerským organizáciám ako Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM) a Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Členom SASP poskytuje odborné poradenstvo formou školení, seminárov a workshopov.