ABECEDA FINANCIÍ – trhová kapitalizácia

  • Trhová kapitalizácia je trhová hodnota akcií podniku
  • Je počítaná ako aktuálna cena jednej akcie krát počet všetkých akcií spoločnosti
  • Kmeňové akcie sú akcie spoločnosti, ktoré držia vlastníci

Výpočet trhovej hodnoty je jednoduchý a vychádza z nasledujúceho vzorca

Trhová kapitalizácia = aktuálna cena x počet akcií

Ak sa napríklad akcie spoločnosti obchodujú na trhu za 78 USD za akciu a počet vydaných akcií je 10 miliónov, trhová kapitalizácia tejto spoločnosti je 780 miliónov USD.

Trhová kapitalizácia je výborným ukazovateľom veľkosti danej spoločnosti, ale nemala by byť zamieňaná s tým, koľko daná spoločnosť skutočné stojí v prípade prípadného predaja.
Kategórie trhových kapitalizácií sú nasledovné:

  • Spoločnosť s vysokou trhovou kapitalizáciou (Large Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou viac ako 10 miliárd USD, napríklad Microsoft General Electric
  • Spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou (mid Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou medzi 2 až 10 miliardami USD, napríklad Tripadvisor a Western Union
  • Spoločnosť s nízkou trhovou kapitalizáciou (Small Cap): Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou medzi 300 miliónmi až 2 miliardami USD, napríklad Tag Immobilien Triump Group. 

Prameň: www.xtb.com