ABECEDA FINANCIÍ – remitencie

Remitencie sú finančné a iné prostriedky zasielané migrantmi z krajiny zamestnania späť do krajiny pôvodu. 

Pre rozvojové krajiny sú druhým najvýznamnejším zdrojom kapitálu hneď po priamych zahraničných investíciách.

Remitencie možno rozdeliť na rodinné a kolektívne. Rodinné sú tie, ktoré migranti posielajú svojim rodinám, avšak nemusia ísť len o financie, ale aj o naturálie a sociálne príspevky. Naopak kolektívne sú tie, ktoré migranti darujú zástupcom krajanských združení, ktorí z nich následne financujú rôzne projekty v komunitách, odkiaľ migranti pochádzajú.