ABECEDA FINANCIÍ – Nová rozvojová banka BRICS

Nová rozvojová banka ( New Development Bank BRICS – NDB BRICS ) je medzinárodná banka, ktorá bola založená štátmi BRICS  ( Brazília ,  Rusko ,  India , Čína ,  Juhoafrická republika ) a má sídlo v Šanghaji v Číne. 

Štáty BRICS tvoria cez 40 % svetovej populácie a podieľajú sa na svetovom HDP viac ako G 7. Ide o alternatívu ku Svetovej banke a Medzinárodnému menovému fondu , hoci NDB tvrdí, že nebude ich rivalom. A naopak Svetová banka tvrdí, že uvíta každú inštitúciu, ktorá bude bojovať proti svetovej chudobe.  Účelom NDB je financovanie rozvojových projektov v krajinách BRICS a ďalších rozvojových krajinách, napr. v Afrike . 

Existujú dva dôvody vzniku NDB. Prvým je nespokojnosť a pomalá reforma Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu ohľadom počtu hlasov pre rozvojové krajiny . Druhým dôvodom je snaha skupiny BRICS efektívnejšie pomáhať menej rozvinutým štátom a tým tiež ovplyvniť chod svetovej ekonomiky . Navyše Svetovú banku a MMF ovláda Západný svet. Oproti Svetovej banke , ktorá prerozdeľuje hlasy podľa investovaného kapitálu, má v NDB každý člen iba jeden hlas a nikto nemá právo veta.

Nápad vytvoriť rozvojovú banku nezávislú od USA a  vznikol na 4. summite BRICS v indickom Novom Dillí v roku 2012  a na 5. summite BRICS v Durbane v Juhoafrickej republike už padlo rozhodnutie vytvoriť túto banku. 

 Na summite nedošlo len k rozhodnutiu o Rozvojovej banke, ale aj účastníci 15. júla vytvorili Contingent Reserve Arrangement ( CRA ). Ten by mal poskytovať kapitál centrálnym bankám v čase, keď by došlo k veľkému odlivu kapitálu. 

 Dá sa povedať, že CRA predstavuje rivala MMF .  Do CRA prispela Čína najviac a to $41 miliárd (menej ako 50 % celkového príspevku). Nakoniec bola dosiahnutá dohoda a zmluva o NDB bola podpísaná šéfmi všetkých štátov 15. 7. 2014 na 6. summite BRICS vo Fortaleze v Brazílií . Banka bola založená po 7. summite v ruskej Ufe , kde boli doladené detaily. Každý zo štátov investoval do banky 10 miliárd dolárov ako počiatočný vklad. 

Centrála Novej rozvojovej banky v Šanghaji. Prameň: Donnie28 – Vlastné dielo. CC BY-SA 4.0.