ABECEDA FINANCIÍ – nadmerný zisk

Podľa digitálneho portálu Oxford Reference ide zisky, ktoré sú nad úrovňou potrebnú na udržanie podnikateľa v súčasnom odbore podnikania. Názory, že zisky sú nadmerné, sú zvyčajne založené na porovnaniach buď s mierou návratnosti kapitálu, ktorú možno získať v iných odvetviach s porovnateľným stupňom rizika, alebo s minulými ziskami tej istej spoločnosti.

Nadmerné zisky sú definované ministerstvom financií Spojeného kráľovstvu ako rozdiel medzi ziskami, ktoré výrobcovia energie podľa predpovedí dosiahnu v budúcnosti, a ziskami, ktoré by mohli očakávať na základe výhľadu cien pred ruskou inváziou na Ukrajinu.