ABECEDA FINANCIÍ – FTSE 100

Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE) zahŕňa sto spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou, ktoré sídlia vo Veľkej Británii a ktorých akcie sa obchodujú na londýnskej burze (London Stock Exchange).

Spoločnosti zahrnuté v tomto indexe predstavujú asi 80 % celkového britského akciového trhu. Index vznikol k 3. januáru 1984 a jeho hodnota bola stanovená na 1000 bodov. Index FTSE 100 dosiahol svoje maximum 30. decembra 1999, kedy hodnota dosahovala výšku 6950.6 bodu. Najväčší prepad zaznamenal tento index 19. októbra 1987 a to o 10,84 %.

Napriek tomu, že o situácii na londýnskej burze asi lepšie informuje index FTSE All-Share, je index FTSE 100 najviac rozšíreným indikátorom vývoja londýnskeho akciového trhu.

Zaraďovanie akciových emisií do indexu FTSE 100 prebieha štvrťročne, a to vybraním sto najväčších firiem z indexu FTSE 250. V roku 2006 bol prah kapitalizácie pre zaradenie do indexu FTSE 100 2,6 miliardy libier. V rovnakom roku boli najvýznamnejšími emisiami v báze indexu emisie týchto šiestich subjekov: BP, Royal Dutch Shell, HSBC Holdings, Vodafone Group, Royal Bank of Scotland Group a GlaxoSmithKline, ktorých hodnota presiahla 60 miliárd libier. Index je v súčasnej dobe spravovaný firmou FTSE Group, ktorá tiež zaraďuje emisie do bázy indexu v závislosti od mnohých kritérií: akcie musia byť plne obchodovateľné na londýnskej burze v eurách alebo librách, musia spĺňať národné kvality, musia mať určitý free float, teda počet voľných akcií v obehu a likviditu, teda rýchly predaj alebo nákup.

V júni 2020 sa súčasťou indexu stala prvá česká spoločnosť Avast.