ABECEDA FINANCIÍ – automatizované obchodné systémy na kapitálových a finančných trhoch

Automatizované obchodné systémy – tiež označované ako mechanické obchodné systémy, algoritmické obchodovanie

Tie umožňujú obchodníkom stanoviť špecifické pravidlá pre vstupy a výstupy z obchodu, ktoré je možné po naprogramovaní automaticky vykonať prostredníctvom počítača.

V skutočnosti rôzne platformy uvádzajú, že 70 % až 80 % alebo viac akcií obchodovaných na amerických burzách pochádza z automatických obchodných systémov.

Obchodníci a investori môžu premeniť presné pravidlá vstupu , výstupu a správy peňazí na automatizované obchodné systémy, ktoré umožňujú počítačom vykonávať a monitorovať obchody. Jednou z najväčších atrakcií automatizácie stratégií je to, že môže odstrániť niektoré emócie z obchodovania, pretože obchody sa automaticky umiestňujú po splnení určitých kritérií.

Pravidlá vstupu a výstupu z obchodu môžu byť založené na jednoduchých podmienkach, ako je prechod kĺzavým priemerom , alebo to môžu byť komplikované stratégie, ktoré si vyžadujú komplexné pochopenie programovacieho jazyka špecifického pre obchodnú platformu používateľa. Môžu byť tiež založené na odbornosti kvalifikovaného programátora.

Automatizované obchodné systémy zvyčajne vyžadujú použitie softvéru prepojeného s maklérom s priamym prístupom a všetky špecifické pravidlá musia byť napísané v proprietárnom jazyku tejto platformy. Platforma TradeStation napríklad používa programovací jazyk EasyLanguage. Na druhej strane platforma NinjaTrader využíva NinjaScript. Obrázok nižšie ukazuje príklad automatizovanej stratégie, ktorá spustila tri obchody počas obchodnej relácie.