ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – OPEC

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, anglická skratka OPEC Organisation of the Petroleum  Exporting  Countries,  bola založená v roku 1960, má sídlo vo Viedni a jej členské štáty sú:  Alžírsko,  Angola,  Irak, Irán,  Kuvajt, Líbya,  Nigéria, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty,  Venezuela.  Indonézia v roku  2008  vystúpila z organizácie, pretože domácu spotrebu ropy už domáca produkcia nedokázala pokryť, avšak chce sa opäť stať členom, ak sa stane v budúcnosti vývozcom. Tieto členské štáty kontrolujú dve tretiny známych zásob ropy na Zemi.

Dňa 14. septembra 1960 sa na konferencií v Bagdade stretli zástupcovia 5 krajín, ktorých export ropy presahoval domácu spotrebu a založili OPEC. Základné stanovy organizácie boli prijaté v januári 1961 v Caracase, Venezuela. Zakladajúce štáty vytvorili kartel určujúci objem a spotrebu ropy, hlavne pomocou ťažobných kvót.

Členské krajiny OPEC kontrolujú asi 2/3 svetových zásob ropy. Predstavujú ~ 35% svetovej produkcie a polovicu svetového vývozu ropy. Osvedčené zásoby ropy krajín OPEC v súčasnosti dosahujú 1 199,71 miliardy barelov.

Cieľom OPEC je koordinácia aktivít a rozvoj spoločnej politiky týkajúcej sa ťažby ropy medzi členskými krajinami organizácie, udržanie stabilných cien ropy, zabezpečenie stabilných dodávok ropy spotrebiteľom a návratnosť investícií do ropného priemyslu.

Ministri energetiky a ropy členských štátov OPEC sa stretávajú dvakrát ročne, aby zhodnotili medzinárodný trh s ropou a predpovedali jej vývoj do budúcnosti. Na týchto stretnutiach sa rozhoduje o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na stabilizáciu trhu. Rozhodnutia o zmenách v ťažbe ropy v súlade so zmenami dopytu na trhu sa prijímajú na konferenciách OPEC.

Neoficiálny formát OPEC + vzmikol v novembri 2016 kvôli nespokojnosti mnohých krajín produkujúcich ropu s cenami na svetovom trhu s ropou.

Od apríla 2020 zahŕňa „kartel“ OPEC + 10 krajín – Azerbajdžan, Bahrajn, Brunej, Kazachstan, Malajzia, Mexiko, Omán, Rusko, Sudán, Južný Sudán. Hlavným producentom a neformálnym vodcom kartelu je Rusko so 14 % svetovej produkcie ropy.