A. Lukašenko: zatváram a budem zatvárať

Prezident Bieloruska Alexander Lukašenko vystúpil s každoročným posolstvom parlamentu. Finančné noviny vybrali hlavné body z jeho referátu.

O rozdelení Bieloruska

„Veľa sa teraz trepe, že Bielorusko niekde začlenia a rozdelia ho. Nie je to možné urobiť, lebosa už narodili a nezávislí Bielorusi.. Narodili sa suverénnymi a nezávislými. Kto si dovolí zničiť Bielorusko, prezident, či vláda, budú nimi prekliati.“

O novej Ústave

„Mňa vždy v médiách, najmä v internete vždy nabádajú: povedz niečo ohľadne Ústavy! Hovoriť o verziách nestojí za to. Sú to len verzie. Dokonca sme nevypracovali koncepciu zmien v Ústave. … Netreba sa deliť o moc, moc je nedeliteľná. Treba vybavovať mocenskými kompetenciami, iné štruktúry a vetvy moci. .. Nechať prezidentovi funkcie a kompetencie, ktoré musí vykonávať. Predovšetkým kádre a politika. To neznamená, že budeme vytvárať pokus vytvárať systém, že Lukašenko ako keby odišiel, ale neodišiel.“

O reformách

„Urobím akúkoľvek reformu, ktorú budete schopní vydržať. Nie som obežná dráha. Chcete reformy, budú vám reformy. Máme ľudí, ktorí keď počujú slovo reforma, schovávajú sa pod parkety.”

O možnosti predaja Beloruskalij

„Som dnes pripravený predať Belaruskalij“. Cena – 30 mld. USD. Nie hneď, súhlasím, neplaťte hneď. Tri roky, päť rokov. Vezmi si úver a kupuj. Nikto nechce. Chcú kúpiť za 5 mld. USD. Poznámka Finančných novín: Belaruskalij je jeden z najväčších výrobcov draslíkových hnojív na svete.

O voľbách prezidenta

Voľby prezidenta budú v prísnom súlade s zákonom a v čase určenom Ústavou.

O predčasných voľbách do parlamentu

„V tomto roku budú voľby do Komory predstaviteľov a Rady republiky. Budú skúškou nielen kandidátov na poslancov ale aj celej vertikály moci, ale aj pre každého voliča. „

O ruskom jazyku

„Máme dva štátne jazyky: ruský a bieloruský!“ Nie ukrajinský a nie ruský. Chápete? Ruský, do ktoré sme vložili dušu. Ľudia umierali, bojovali. AK chce niekto stratiť rozum, stratí ruský jazyk., ak srdce – bieloruský jazyk. Čo chcete stratiť? Opäť nejaké sťažnosti, opäť rýchlo menia nejaké vývesné tabule. Sú to hlúposti. Idem diaľnicou, volá ju prezidentská. Vidím tabuľu. „Vytkonvaj chutkasny režim.“ (Dodržuj režim rýchlosti – poznámka FN) Chápem. Ako Bielorusovi je jasné čo chcel autor povedať. Ide ruský človek, alebo Bielorus hovoriaci rusky. Pochopil, že nejaký režim. Opäť diktatúra Lukašenka? Ale 50% obyvateľstva pochopí čo
chcú, a ostatní nepochopia. Opäť povedia diktatúra Lukašenka!“

O Bieloruských futbalistoch

„Chcete hrať futbal – berte loptu a hrajte. Všimnú si Vás. Ale nie 4:0 s Holandskom. Hanba.
Ľudia sa na vás pozerajú. Musíte byť hrdinami a nie s drogami vo vrecku.“

O medikoch alebo o korupcii na ministerstve zdravotníctva

„Zatváram a budem zatvárať. Za to čo vyvádzajú! Ako sa dá prepáčiť, keď chudobných oberáš. A vyhrážaš sa! Nedali to – neber. Všetko bude v poriadku, budeš na slobode. Mama ma naučila, cudzie neber!“

O zazelení miest

„Snáď nie je ťažké vypestovať stromy, tam kde sú diery? Choďte do lesa, tam je more veľa malých hynúcich rastlín. Vykopte ich, vezmite ich. Doma to robím. Bielorusi, zleniveli sme.“

O cenách

„Posledný raz opakujem vláde a zvlášť Ministerstvu protimonopolnej regulácie a obchodu Bieloruska a odborom, ktorým som nariadil kontrolovať vytváranie cien menom ľudu . Vyberte si akúkoľvek cestu… …ceny musia byť prijateľné.!

O mzdách

„Bude dobre ak budeme mať niekedy priemernú mzdu 1 000 USD. To nie je úloha nie len a nie tak úlohou štátu, ako samotného človeka, kolektívov, podnikov.“

Krajina informačných technológií

„Je to skutočne budúcnosť nášho štátu. Všetka táto digitalizácia, tieto počítače budú slúžiť človeku. Netreba pred sebou vešať digitalizáciu a iné ako záves, a iné pojmy, ktoré sú aj nie sú nadávkami.