Zlý Matovičov návrh zmeny zdaňovania SZČO

BRATISLAVA –  Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva European Investment centre, o. c. p., a. s. Roman Scherhaufer zhrnul podstatu zdaňovania samostatne zárobkovo činných osôb.

Jeho komentár k takzvanej reforme daní Igora Matoviča zverejnený na sociálnej sieti zverejňujeme neskrátený.

1. Problém zostáva – zdôvodňuje sa celý hospodársky výsledok a je jedno, aká je sadzba. Zvýšením odvodov by sa presunula zodpovedajúca časť tržieb do šedej ekonomiky. Tí, ktorí bez faktúr podnikať nemôžu, navýšia náklady svojim odberateľom a celkové daňové zaťaženie občanov sa tak zvýši. (Pripomínam, že všetky podnikateľské dane sú obsiahnuté v cenách tovarov a služieb.)
Podnikanie a príjem SZČO je potrebné najprv pochopiť: Príjmy SZČO sa skladajú z dvoch zložiek. Je to samotná práca živnostníka a kapitálový výnos zo zhodnotenia jeho vlastného imania. SZČO si treba predstaviť ako jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), kde sa živnostník zamestná a jeho mzda a odvody tvoria náklady s.r.o.
Vlastné imanie tvorí celý majetok živnostníka – dom, auto, dielňa, nástroje a know-how. Celým majetkom ručí za svoje záväzky a za záväzky svojich zamestnancov.
Otázka je, koľko z hospodárskeho výsledku sa pripíše na vrub zisku z podnikania a koľko na vrub jeho mzdy. Pretože predmetom odvodov na účely poistenia osoby je mzda, nie výnos kapitálu. Najrozumnejším riešením je jeho mzdu zadefinovať ako minimálny vymeriavací základ pre účely platenia poistného – v roku 2021 je to 546 EUR. A z toho by sa platili odvody, rovnaké ako platí zamestnanec po novom, čiže 39%. Ide teda o 212.94 mesačne, čo je ročne 2555 Eur a zodpovedá to aj realite – toľkoto sú ochotní živnostníci na odvodoch zaplatiť. Je možné modelovať výšku vymeriavacieho základu od minimálnej mzdy až po priemernú mzdu.
Zbytok zisku po odpočítaní jeho mzdových nákladov je predmetom dane zo zisku z podnikania, teda 19%. Ak sa zisk zvyšuje, zvyšuje sa aj platená daň ale nie odvody. To je problém pri paušáloch – pri vyšších príjmoch neklesajú a živnostníci prechádzajú na s.r.o., kde si mzdu a výnos z kapitálu môžu rozdeliť.
2. Správne rozdelenie príjmov živnostníka však nerieši celkový problém ekonomiky a tým je enormné celkové daňové zaťaženie občanov (62.5%) , ktorého najvyššou položkou sú odvody a druhou najvyššou DPH.
3. Koncept DPH je chybný od počiatku, ale jej zrušenie a nahradenie štandardnou spotrebnou daňou platenou maloobchodom (napr. vo výške 10%) je potrebné riešiť na európskej úrovni. Dočasne pomôže aj zníženie DPH pre gastro priemysel, ktorý pri dvoch sadzbách cez vratky zadotujeme. Je však smiešne, aby MF SR určovalo samotnú skladbu a parametre tovarov a služieb. Na to slúži konkurenčné prostredie.