Zisky korporácií v treťom štvrťroku prekonali hodnoty pred pandémiou o viac ako 1 miliardu eur

BRATISLAVA – Ziskovosť nefinančných podnikov ťahali nahor výrobcovia kovov, ako aj dodávatelia elektriny a plynu, vo finančnom sektore zasa banky. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Nefinančné a finančné korporácie na Slovensku v 3. štvrťroku 2021 medziročne zlepšili svoj predbežný hospodársky výsledok o 13 %, ich zisk pred zdanením dosiahol takmer 4 mld. eur. Vysoký rast súvisí s nízkou minuloročnou porovnávacou základňou, pretože podnikateľské prostredie v roku 2020 výrazne ovplyvnili opatrenia prvej vlny pandémie COVID-19. Súčasne aktuálne zisky boli výrazne lepšie ako v čase pred pandémiou, v 3. štvrťroku 2021 boli o 40 % vyššie ako v rovnakom období pred dvoma rokmi.

Viac ako 86 % celkového zisku vytvorili nefinančné korporácie, ktoré v 3. štvrťroku 2021 skončili s pozitívnym výsledkom hospodárenia 3,4 mld. eur. Medziročne sa ich zisk zvýšil takmer o štvrtinu (24 %), čo je nárast takmer o 650 mil. eur. Súčasne je to o viac ako miliardu lepší výsledok ako v 3. štvrťroku 2019. Celkovo ziskovosť ovplyvnili výraznejšie rasty ziskov len vybraných zložiek ekonomiky, ktoré súčasne kompenzovali pomerne vysoké prepady tých zložiek, ktoré viac zasiahli dopady pandémie.

Z 10 hlavných sledovaných zložiek ekonomiky takmer 40 % zisku vytvorili podniky v odvetví priemyslu, ktorým sa hospodársky výsledok zlepšil medziročne o 22 % a súčasne o 90 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou. Celkový výsledok podporil aj takmer 16 % medziročný rast zisku v odvetví veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Zisk podnikov obchodu bol súčasne o 52 % vyšší ako v 3. štvrťroku 2019. Celkový výsledok podporil aj viac ako dvojnásobný rast hospodárskeho výsledku v sektore nehnuteľností, odborné, vedecké a technické činnosti a administratívne služby.

Z hľadiska podrobnejšej štruktúry priemyslu bol vývoj ziskovosti výrazne rozkolísaný. Jednotlivé priemyselné odvetvia, resp. ich zoskupenia vykázali od 93 % poklesu zisku v prípade podnikov vo výrobe motorových vozidiel a dopravných prostriedkov až po nárast zisku o 296 % v prípade výroby kovov a kovových konštrukcií. Uvedené odvetvie sa stalo najvýznamnejšou zložkou celého priemyslu s 29 % podielom na jeho hospodárskom výsledku.

Ziskovosť v odvetví priemyslu pozitívne ovplyvnil najmä medziročný rast zisku o 138 % v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Finančné korporácie hospodárili v 3. štvrťroku 2021 so ziskom v objeme 547 mil. eur, čo bolo o 25 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Zníženie celkovej ziskovosti ovplyvnil medziročne nižší zisk poisťovacích korporácií a penzijných fondov, ako aj ostatní finanční sprostredkovatelia. Celkový pokles zisku finančných korporácií zmiernilo hospodárenie peňažných finančných inštitúcií, ich zisk medziročne vzrástol o 4 %. Oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou (oproti 3. štvrťroku 2019) mali však finančné inštitúcie zisk vyšší o takmer tretinu.

V súhrne nefinančné a finančné korporácie za deväť mesiacov roka 2021 vytvorili zisk takmer 11,9 mld. eur, v porovnaní s minulým rokom to bola hodnota o 55 % vyššia. Oproti obdobiu pred pandémiou (oproti 1. až 3 štvrťroku 2019) sa celkový hospodársky výsledok zvýšil o 24 %.

Zisk v nefinančných korporáciách počas 1. až 3. štvrťroka 2021 dosiahol 9,6 mld. eur, medziročne vzrástol o 41 %. Tohtoročný hospodársky výsledok je súčasne o 2,1 mld. eur vyšší ako v rovnakom období roku 2019. Súhrnný zisk vo finančných korporáciách dosiahol 2,2 mld. eur, čo je o takmer 7 % viac ako v rovnakom období roku 2019 a 1,5-násobne viac ako pred rokom (o 160 %).