Zápis v ateliéri Ladon: umenie, radosť, hra

BRATISLAVA – V Súkromnej základnej umeleckej škole – výtvarný ateliér (SZUŠ) Ladon pokračuje zápis. Bude do 9. septembra 2020. Vyplýva to z internetovej stránky SZUŠ.

SZUŠ má svoje dvere otvorené pre deti, ale pre dospelých.  Prijíma poslucháčov, ktorí majú záujem o výučbu od štyroch do sto rokov.

“Vyučujeme deti od 4 rokov, dospelých a máme aj prípravu žiakov na stredné a vysoké umelecké školy. Máme stopercentnú úspešnosť prijatia žiakov na uvedené školy.  Deti hravou formou  prevedieme svetom výtvarného umenia a zoznamujeme ich, im veku prístupnými výtvarnými technikami, ako je kresba, maľba ako akvarel. tempera, akryl, olej, či  grafika a teda linoryt, modelovanie v  keramickej hline, koláž, kašírovanie….” povedala pre Finančné noviny riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Alexandra Púchovská.

Ako dodala, dospelí, ktorí obdivujú výtvarné umenie a chceli by sa realizovať vo vlastnej výtvarnej tvorbe a doteraz na to nemali čas a priestor, pre nich máme pripravené zaujímavé vyučovacie hodiny. Venujeme sa aj účasti na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde máme veľmi dobré úspechy.

Pre deti a dospelých existuje  samostatne ešte aj kurz keramiky.

Súkromná základná umelecká škola Ladon funguje od roku 2011. “Ladon je v starogréckej mytológii drak, ktorý starostlivo a neúnavne stráži strom so zlatými jablkami. Tak ako bájny drak Ladon nedal dopustiť na vzácne jablká ani, my nespúšťame z očí vaše deti a ich vzácny dar – výtvarný talent. Už od roku 2011 dbáme na to, aby sa vo vašich deťoch prebudila láska ku krásnemu umeniu, radosť z vlastnej tvorivosti a hravosť, ktorá by nám v živote nemala chýbať, konštatuje riaditeľka súkromnej Súkromnej základnej umeleckej školy Alexandra Púchovská.

 

Informácia pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov školy k začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021: V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá triednemu učiteľovi vypísané a zákonným zástupcom / plnoletým žiakom podpísané tlačivá: Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

A ateliéri vyučujú v anglickom a ruskom jazyku.  Súkromná základná umelecká škola – výtvarný ateliér (SZUŠ) Ladon má akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.