Zamestnanosť klesla naprieč ekonomikou, jej rast si udržali dve odvetvia a sezónne stavebníctvo

BRATISLAVA – V ekonomike pribudlo odvetví s poklesom zamestnanosti.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Rast nominálnych miezd je stále nadpriemerný, ale tempu inflácie dokázali vzdorovať len 3 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Vo väčšine odvetví ekonomiky sa reálna hodnota pláce medziročne znížila, v stavebníctve a v sektore informácie a komunikácia o viac ako 7 %.

V slovenskej ekonomike počas mája 2023 vzrástol počet odvetví, ktoré pristúpili k znižovaniu počtu zamestnancov. Zamestnanosť1) medziročne klesla až v 7 spomedzi 10 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Najviac zasiahnutými odvetviami boli vybrané trhové služby, kde bola zamestnanosť medziročne nižšia o 3,4 % a veľkoobchod s poklesom o 2,9 %. Po ôsmich mesiacoch nepretržitého rastu ubudli zamestnanci aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Ich počet medziročne klesol o 1,3 %. Rovnako sa prerušilo 18 mesačné obdobie rastu počtu zamestnancov v sektore ubytovania, májová zamestnanosť medziročne klesla o 0,9 %. Priemysel pokračoval v úbytku počtu zamestnancov už 14 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca, májová zamestnanosť medziročne poklesla o 0,3 %.

Rast počtu zamestnaných súvisiaci s rozbehom sezóny sa prejavil len v stavebníctve o 2,3 %. Viac ľudí ako pred rokom pracovalo aj v informáciách a komunikácii (o 1,9 %), a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel (o 0,2 %).

V súhrne za päť mesiacov 2023 sa zvýšil počet zamestnaných osôb v 6 z 10 sledovaných odvetví, najviac v ubytovaní o 4,7 %, v stavebníctve o 2,6 % a v informáciách a komunikácii o 2,2 %. Menej osôb ako v rovnakom období minulého roka pracovalo vo vybraných trhových službách (o 2,9 %), vo veľkoobchode (o 1,7 %), v priemysle, ktorý je najväčším zamestnávateľom (o 0,5 %), a aj v doprave a skladovaní (o 0,2 %).

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Nominálna mesačná mzda2) v máji 2023 medziročne rástla vo všetkých z 10 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Najvyšší rast, takmer 17 %, si zachoval sektor ubytovania. Naopak, v stavebníctve nominálne mzdy vzrástli medziročne len o 1,4 %.

Naďalej hodnotu miezd výrazne decimovala vysoká inflácia. Tempo rastu, ktoré ju prekonalo a mzdy dosiahli aj reálny rast sa prejavilo len v 3 spomedzi 10 odvetví. V ubytovaní boli reálne mzdy medziročne vyššie o 4,4 %, vo vybraných trhových službách o 3,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne poklesli. Najviditeľnejšie v stavebníctve až o viac ako 9 %, a tiež v informáciách a komunikácii o 7,4 %.

Nominálna mesačná mzda v súhrne za päť mesiacov roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dvojciferným tempom. Po započítaní vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd zaznamenalo len ubytovanie o 4,2 % a veľmi mierne aj podniky pôsobiace v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V ostatných odvetviach mali zamestnanci nižšiu reálnu hodnotu miezd. Reálne mzdy najviac poklesli v informáciách a komunikácii o viac ako 6 %, v priemysle a aj v doprave a skladovaní takmer o 4 %.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 2) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov