Zakarpatsko sa otvára Ukrajine a svetu

UŽHOROD /  DEREVNITSKA KUPIL RESORT – Medzinárodná konferencia s názovom Re Open Zakarpatia je diskusným fórom, na ktorom sa stretli ukrajinskí intelektuáli so zahraničnými expertmi.

Nechýbalo niekoľko ukrajinských ministrov. Vzájomne si vymenili názory na to, aký význam má pre Ukrajinu a okolité krajiny Zakarpatsko. Vystúpil na ňom aj Marek Šafin, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ukrajine.

Hovorilo sa ňom o euroatlantickej integrácii Ukrajiny, zahraničnej politike krajiny, vzťahoch strednej a východnej Európy s Ukrajinou.

Súčasťou diskusie bolo to, aké možnosti má medzinárodné spoločenstvo v regióne Zakarpatska.

Jedna časť diskusie sa venovala problematike vzdelávania v multikultúrnom prostrední regiónu a konkurencieshopnosti ukrajinských vysokých škôl.

Účastníci konferencie si prišli aj na chlebíky s miestnou slaninou. Slanina je predsa národným jedlom obyvateľov Ukrajiny.

Zakarpatsko, alebo Zakarpatská Ukrajina bola v rokoch 1918 až 1938 súčasťou Československa.