Xi Jinping navrhuje na samite SCO založiť asociáciu SCO v oblasti digitálnych technológií

ASTANA – Čínsky prezident Xi Jinping vystúpil na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Astane.

Xi Jinping vo svojom prejave vysoko ocenil pozitívne úsilie a dôležitý príspevok Kazachstanu k zlepšeniu fungovania mechanizmu ŠOS a prehĺbeniu spolupráce v rôznych oblastiach počas jeho predsedníctva.

Prezident Čínskej ľudovej republiky zdôraznil, že ŠOS obstála v skúške neustále sa meniacej medzinárodnej situácie vďaka tradíciám jednoty, spolupráce na základe rovnosti a spravodlivosti. Vyzval na pokračovanie v presadzovaní šanghajského ducha, vzájomnej pomoci, dosiahnutí vzájomného úspechu a premene SCO na spoľahlivú podporu pre členov organizácie pri dosahovaní spoločnej prosperity a obrodenia.

Xi Jinping poznamenal, že Čína je pripravená svedomito realizovať všetky kroky v rámci iniciatívy „Jeden pás, jedna cesta“ so všetkými partnermi.

„Vítame široké využitie navigačného systému Beidou a účasť na vytvorení medzinárodnej lunárnej stanice. Navrhujeme vytvoriť Asociáciu SCO v oblasti digitálneho vzdelávania, v rámci ktorej v najbližších troch rokoch. Krajinám SCO poskytneme najmenej tisíc kvót na školenie špecialistov v oblasti digitálnych technológií,“ hovorí Si Xi Jinping.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.