Warren Buffett na americkom trhu žiadne nápady

OMAHA – Warren Buffett nevidí na americkom akciovom trhu žiadne zaujímavé nápady

Berkshire Hathaway Warrena Buffetta nazhromaždil rekordných 157,2 miliardy dolárov v hotovosti a bol čistým predajcom akcií už štyri štvrťroky po sebe.

Tento údaj, ktorý zahŕňa 30,8 miliardy dolárov v hotovosti a ďalších 126,4 miliardy dolárov v krátkodobých amerických vládnych dlhopisoch, je výrazne vyšší ako minuloročných 93 miliárd dolárov.
v tejto súvislosti „hotovosť“ zvyčajne znamená bankové vklady, akcepty, nástroje peňažného trhu, krátkodobé štátne dlhopisy atď. V podstate ide o akékoľvek likvidné „bezrizikové“ aktíva

Táto veľká hromada hotovosti prichádza v čase, keď spoločnosť Berkshire Hathaway bola čistým predajcom akcií už štyri štvrťroky po sebe. Za posledných dvanásť mesiacov spoločnosť predala cenné papiere za čistých 38,3 miliardy USD, čo je rekordná hodnota v celej jej histórii.

Z toho môžeme usúdiť, že Warren Buffett nevidí zaujímavé príležitosti na veľké transakcie na americkom akciovom trhu, ktorými sa preslávil.

Berkshire Hathaway je konglomerátna holdingová spoločnosť sídliaca v americkom meste Omaha. Pôvodne textilnú spoločnosť ovládol v roku 1965 investor Warren Buffett. S konsolidovaným obratom 112,5 miliardy USD patrí medzi 50 najväčších spoločností na svete.