Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruska

MOSKVA –  V súvislosti s demaršom členských štátov G7 vo veci „prípad A. Navaľného“ vyhlasujeme.

Dôrazne sa snažíme získať od nemeckej strany údaje z lekárskeho vyšetrenia A. Navaľného, ​​vrátane informácií o výsledkoch biochemických skúšok, konajúc v súlade s oficiálnou interpeláciou Generálnej prokuratúry Ruskej federácie o právnu pomoc z 27. augusta 2020. Napriek všetkým našim výzvam Berlín nepovažuje za vhodné pohotovo a konštruktívne odpovedať.

Absencia vyššie uvedenej informácie neumožňuje ruským orgánom činným v trestnom konaní použiť všetky náležité procedurálne mechanizmy na zistenie okolností incidentu. Zároveň sa len zväčšuje hustota  hystérie okolo tohto prípadu.

Podotýkame, že ruskí lekári tiež navrhujú nadviazať úzky dialóg s nemeckými kolegami s cieľom prediskutovať údaje o stave A. Navaľného, ktoré sú dostupné v Rusku a Nemecku. Žiaľ, nemecká strana, brzdí tento proces.

Súbežne s tým, za okolnosti takého nekonštruktívneho prístupu nemeckých orgánov sa pokračujú bezdôvodné útoky na Rusko. Rozvinutá masívna dezinformačná kampaň jasne naznačuje, že pre jej iniciátorov nie je najdôležitejšou úlohou starostlivosť o zdravie A. Navaľného a zistenie skutočných dôvodov jeho hospitalizácie, ale mobilizácia sankčnej klímy.