VšZP: bez tripartity vo verejnej zdravotnej poisťovni

BRATISLAVA – Pred pár dňami prišlo k nečakanému odvolaniu členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne pána  Tomáša Malatinského  a pána Mariána Magdoška.

Informuje o tom hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Miriam Filová

Tomáš Malatinský zastupoval v dozornej rade zamestnávateľov a Marián Magdoško zamestnancov združených v Konfederácii odborových zväzov.

“Z celospoločenského hľadiska je tento postup neprijateľný z dôvodu, že ide o inštitúciu, ktorá i napriek tomu, že je akciovú spoločnosť, má verejný charakter, pretože hospodári s verejnými zdrojmi, ktoré získava z verejného zdravotného poistenia, do ktorého prispievajú hlavne zamestnávatelia a zamestnanci,” píše Miriam Filová.

Podľa AZZZ týmto krokom došlo k likvidácii tripartitného systému v DR VšZP a zároveň minister zdravotníctva degradoval VšZP na bežnú firmu, ktorej dozorná rada je kreovaná výlučne zo zástupcov, ktorí sú v podriadenom postavení k nemu a v prípade členov DR za zamestnancov predstavenstvu, resp. generálnemu riaditeľovi. Z tohto dôvodu sa obávame, že zo strany  novokreovanej dozornej rady nebudú vytvorené predpoklady pre nestranný výkon kontrolnej činnosti.

KOZ je dobrovoľné združenie odborových zväzov a im na úroveň postavených odborových združení v Slovenskej republike, ktoré sa združili kvôli obhajobe práv a oprávnených záujmov členov odborov – odborárov.

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike . Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením – organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. AZZZ SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená  v roku 1991.