Verejná mienka je za pripojenie k Ruskej federácii, Volodymyr Zelenskyi tvrdí, že svet odsúdi referendá

MOSKVA – Väčšina respondentov vo výskume verejnej mienky vo východných regiónoch Ukrajiny kontrolovaných Ruskou federáciou je za pripojenie k nej.

Od 23. septembra do 27. septembra 2022 sa koná referendum v samozvaných Doneckej ľudovej republike (DĽR) a Luganskej ľudovej republike (DĽR), ale aj časti Záporožskej oblasti a Chersonskej oblasti. Referendum neuznáva vláda Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v nočnom príhovore povedal, že svet „jednoznačne odsúdi“ hlasovania spolu s mobilizáciou, ktorú Rusko začalo tento týždeň, a to aj na Kryme a ďalších oblastiach Ukrajiny okupovaných Ruskom.

Celoruské centrum pre štúdium verejnej mienky (Всероссийский центр изучения общественного мнения – ВЦИОМ) uvádza údaje z prieskumu, ktorý si objednal Expertný inštitút pre sociálny výskum (EISI) medzi obyvateľmi DĽR, LĽR, Záporožia a Chersonského kraja o hlasovaní o otázke územnej príslušnosť týchto regiónov.

Väčšina opýtaných obyvateľov DĽR, LĽR, Záporožia a Chersonu deklaruje svoj zámer zúčastniť sa na hlasovaní o otázke územnej príslušnosti týchto regiónov. Maximálna deklarovaná účasť bola zaznamenaná v Doneckej a Luhanskej ľudovej republike – po 87 %. V regióne Záporožia to bolo 80%, v regióne Chersonu – 69%.

Absolútna väčšina opýtaných obyvateľov DĽR a LĽR, ktorí sú pripravení zúčastniť sa referenda, je za pripojenie republík k Ruskej federácii ako subjektov Ruskej federácie (po 97 %). Ťažko odpovedať alebo nerozhodnutý o rozhodnutí pre 3%. Opýtaní obyvatelia Záporožského a Chersonského regiónu, deklarujúci svoj zámer zúčastniť sa na hlasovaní, tiež podporujú odtrhnutie sa od Ukrajiny a začlenenie regiónov do Ruska ako jej subjektov (87 %, respektíve 89 %). Proti takémuto rozhodnutiu sú 2 % obyvateľov týchto regiónov, každý desiaty odpovedal, že nevie,  alebo sa ešte nerozhodol (11 %, respektíve 9 %).

Ruský ekonóm Victor Lashon, v rozhovore pre televíznu stanicu Al-Jazeera hovorí, že regióny, kde sa referendá konajú, majú bohatú černozem, ložiská nerastných surovín, rozvinutý priemysel, veľký ekonomický, priemyselný a ľudský potenciál, rozvinutú ťažobnú, dopravnú a priemyselnú infraštruktúru a majú tiež dobrý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. .
V rozhovore pre Al Jazeera povedal, že obnova infraštruktúry si vyžiada veľké investície, no návratnosť bude vysoká. Do roku 2014 poskytovali Doneck a Lugansk región spolu 16 % HDP a podiel Donbasu na predaji priemyselných produktov krajiny bol vyšší ako v ktoromkoľvek inom regióne Ukrajiny.
Ak sa referendá skončia v prospech pripojenia k Rusku, dá mu to dodatočnú ekonomickú silu. Navyše integrácia poľnohospodárskych regiónov (regióny Záporožie a Cherson) z neho urobí významného hráča na trhu s obilím.

Obyvatelia regiónov istý čas žili v takzvanej šedej zóne, ani na Ukrajine a ani v Ruskej federácii. Väčšina z obyvateľov regiónov sa prikláňa k vstupu regiónov do Ruskej federácie preto, že chcú mať prístup k rôzneho druhu službám, bankové účty, telefonické spojenie, internet, značky na automobiloch, platenie miezd, dôchodkov, sociálne a zdravotné poistenie.  Všetky uvedené služby sú pod kontrolou Ruskej federácie.