USA: technická recesia, pokles v druhom štvrťroku

NEW YORK – USA uvádzajú, že americká ekonomika medzikvartálne klesla o 0,2% a 0,9% v medziročnom porovnaní. To znamená technickú recesiu.

Recesia je medziročný pokles reálneho štvrťročného hrubého domáceho produktu (HDP) v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Táto definícia sa používa až od 50. rokov 20. storočia a pochádza z USA. Táto definícia recesie má svojich odporcov. Ich hlavnou námietkou je, že ignoruje ostatné ekonomické premenné akými sú napr. nezamestnanosť či spotrebiteľská dôvera.

V širšom slova zmysle v hospodárskom cykle recesii spravidla predchádza kríza v užšom zmysle (vrchol) a nasleduje po nej oživenie.

Recesia (kontrakcia) je druhá, bezprostredne po kríze v užšom zmysle (vrchole) nasledujúca fáza hospodárskeho cyklu prejavujúca sa zastavením ďalšieho poklesu priemyslovej vyroby a jej stagnovaním na predchádzajúcej, krízovej alebo o niečo vyššej úrovni, slabou obchodnou činnosťou, prebytkom voľného peňažného kapitálu, nízkou mierou zisku, čiastočne ničením a čiastočne výpredajom zásob za znížené ceny a udržovaním zamestnanosti na obmedzenej krízovej urovni; uplatňuje sa v nej tendencia znižovať vyrobné náklady cestou znižovania miezd a zvyšovania produktivity a intenzity práce; začína sa postupná obnova fixného kapitálu, čím sa vytvárajú predpoklady pre prechod do nasledujúcej fázy – oživenia.

Americká ekonomika klesla už druhý štvrťrok po sebe, keďže desaťročia vysokej inflácie nahlodali spotrebiteľské výdavky a zvýšenie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom zastavilo podnikateľské investície a ochladilo dopyt po bývaní.

Hrubý domáci produkt klesol medziročne o 0,9 % po poklese o 1,6 % v prvých troch mesiacoch roka, ukázal vo štvrtok predbežný odhad ministerstva obchodu. Spotrebiteľské výdavky, najväčšia časť ekonomiky, vzrástli o 1 %, menej ako v predchádzajúcom období.

Stredná prognóza v prieskume ekonómov agentúry Bloomberg bola 0,4 % rast HDP a 1,2 % rast spotrebiteľských výdavkov.

Výnosy 2-ročných štátnych dlhopisov klesli po tom, čo správa znížila šance na ďalšie agresívne zvyšovanie sadzieb Fedu, zatiaľ čo futures na americké akcie zostali v červených číslach a dolár stratil zisky.

Podrobnosti správy ukázali pokles obchodných a vládnych výdavkov a investícií do bývania. Zásoby ovplyvnili aj HDP.

Kľúčové meradlo základného dopytu, ktoré nezahŕňa zložky obchodu a zásob – konečný predaj domácim kupujúcim upravený o infláciu – klesol v druhom štvrťroku o 0,3 % v porovnaní s 2 % nárastom v predchádzajúcom období.

Správa ukazuje, ako inflácia narušila kúpnu silu Američanov a sprísnenie menovej politiky Federálneho rezervného systému oslabilo sektory citlivé na úrokové sadzby, ako je bývanie. Táto slabosť pravdepodobne prispeje k už aj tak vášnivej diskusii o tom, či a kedy USA vstúpia do recesie.

Zatiaľ čo všeobecne akceptovaným pravidlom recesie sú dva po sebe idúce štvrťročné poklesy HDP, oficiálnu definíciu konca a začiatku hospodárskych cyklov tvorí skupina vedcov z Národného úradu pre ekonomický výskum.