Ukrajina vyvezie celkom 58 miliónov ton obilia, dnes sa o “odblokovaní” exportu rokuje v Turecku

KYJEV – Ukrajina začne vyvážať obilie cez prístavy, ktoré sú v delte rieky Dunaj. Informujú o tom agentúry UNIAN a Interfax Ukraine.

Organizácia spojených národov (OSN) hovorí, že táto prepravná trasa napostačuje na zníženie rizika hladu v krajinách, do ktorých Ukrajina vyváža obilie. Ukrajina si pre domácu spotrebu ponechá 20 miliónov ton obilia a predpokladá vyviezť 58 miliónov ton. Cena pšenice na svetovom trhu je v čase napísania článku o 7:30 je 0,3425 EUR za kilogram, teda 340, 25 EUR za tonu. Hodnota predpokladaného exportu je 18, 806 miliárd EUR.

V delte Dunaja Bystroe je momentálne 16 obchodných lodí. Okrem nich čaká v rumunskom kanáli Sulina v delte rieky Dunaj na presun do ukrajinskej časti rieky ďalších 90 lodí. Celkom je v tomto kanáli 135 obchodných lodí. Ukrajina o prechode lodí rokuje s Rumunskom a Európskou komisiou.

Ukrajina môže využiť na prepravu obilia cez Dunaj prístav v meste Izmail. Je na titulnej fotografii. Spravuje ho firma Izmail Sea Commercial Port, štátny podnik v oblasti námornej dopravy.  Prístav je vo vodách ústia rieky Kiliia do Dunaja. Je podriadený Ministerstvu infraštruktúry Ukrajiny. Je dôležitým dopravným uzlom Ukrajiny.

Dnes sa o problematike vývozu obilia z Ukrajiny rokuje v Turecku. V Istambule sa bude hovorť o “rozblokovaní” ukrajinského obilia. Stretnú sa tu zástupcovia Ukrajiny, Ruska, Turecka a OSN.

Delta Dunaja je po delte Volgy druhou najväčšou riečnou deltou v Európe a je najzachovalejšou na kontinente. Väčšia časť delty Dunaja leží v Rumunsku (župa Tulcea), s malou časťou na Ukrajine (oblast Odessa). Jeho približná rozloha je 4 152 km2, z čoho 3 446 km2 je v Rumunsku. S lagúnami Razim–Sinoe, ktoré sa nachádzajú južne od hlavnej delty, je celková plocha delty Dunaja 5 165 km2. Komplex lagúny Razim – Sinoe geologicky a ekologicky súvisí s vlastnou deltou; spojené územie je zapísané do zoznamu svetového dedičstva.