Ukrajina: mysliteľ Jisra’el ben Eliezer založil chasidizmus v obci Medzybiž, regióne Podolia

KAMIENEC PODOĽSKIJ  – V dedinke Okopy v ukrajinskom regióne Podolie sa narodil Jisra’el ben Eliezer, zakladateľ chasidizmu.

Jisra’el ben Eliezer, hebrejsky רבי ישראל בן אליעזר‎ zvaný Ba’al Šem Tov, hebrejsky בעל שם טוב‎ čo znamená Pán dobrého, poznajúci meno Božieho mena, skrátene  בעש״ט Bešt; 1698 alebo 1700, Okopy – 1760, Medžybiž, bol židovský náboženský mysliteľ a charizmatický duchovný líder, ktorý sa považuje za zakladateľa východoeurópského chasidismu. Jedným z jeho potomkov bol slávny rabín Nachman z Braclavi, ktorý založil dynastiu Braclavských chasidov.

V tom čase boli tieto miesta súčasťou poľsko-litovského kráľovstva. Republika oboch národov (iné názvy: prvá (poľská) republika, šľachtická republika, Poľsko-litovský štát, Poľsko-litovská únia; oficiálne Republika Poľskej koruny a Litovského veľkokniežatstva – po poľsky Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Mapa ruskej Podolskej gubernie okolo roku 1900.

Podolie  je historické územie v juhozápadnej Ukrajine a z malej časti aj v severnom Moldavsku. Nachádza východne od Karpát na juhozápade dnešnej Ukrajiny a je súčasťou veľkej východoeurópskej Podolskej vysočiny. Je to nížinatá až kopcovitá krajina pretkaná s hlbokými údoliami riek. Najväčšou riekou je Dnester, ktorý sa vlieva do Čierneho mora. Tradičným centrom regiónu je historické mesto Kamianec-Podiľskyj, ukrajinsky sa názov mesta píše  Кам’янець-Подільський, s veľkým hradom nad kaňonom rieky Smotryč. Ďalšie významné mestá sú Vinnycia, Chmeľnyckyj, Balta, Mohyliv-Podiľskyj, Žmerynka , Chotyn, Hajsyn, Bar, historické mestečká Braclav a Letyčiv; v Moldavsku zase najmä Rîbnița a Camenca.

Ba’al Šem Tov sa narodil chudobným rodičom v dedinke Okopy, dnes obec Borščevsky okres Ternopil na Ukrajine a pri narodení dostal meno Israel. Chasidská tradícia hovorí, že prorok Eliáš prišiel k svojmu otcovi Eliezerovi pod maskou cestovateľa a predpovedal mu narodenie syna. Pred svojou smrťou Eliezer odkázal malému Israelovi, „aby sa nebál nikoho iného, ​​iba Boha samotného“  a aby miloval každého Žida, nech je akýkoľvek. Vo veku piatich rokov sa Israel stal sirotou.

V roku 1710 absolvoval cheder a stal sa asistentom melameda (učiteľa). Existuje legenda, že Izrael už v mladosti bojoval s vlkolakom, ktorý vystrašil židovské deti, a zabil ho úderom kyjaka pri spievaní žalmov. V tom istom období sa zoznámil s učením kabaly prostredníctvom Adama Baal Shema. Israel priamo nepoznal Adama, ktorý žil vo Viedni. Podľa chasidskej tradície však umierajúci Adam dostal zjavenie, aby odovzdal záhadné listy istému Israelovi v Okope, čo sa stalo prostredníctvom jeho syna v roku 1712. V tom čase už Israel pracoval ako strážca synagógy. Podľa legendy, v túžbe otestovať svoju silu, privolal syn kabalistu a strážcu synagógy anjela ohňa, ktorý takmer viedol k požiaru .

V roku 1716 sa oženil, ale čoskoro ovdovel a začal sa túlať po židovských mestách východnej Haliče. V Jazlovci sa mu podarilo získať pozíciu melameda v chederi. Zároveň bol šoichetom (mäsiarom) v rôznych mestách a dedinách.
Modlitebná kniha Sidur.

V roku 1734 sa Ba’al Šem Tov v krátkom čase sa stal všeobecne známym ako cadik (spravodlivý muž) a liečiteľ. Pripisovala sa mu schopnosť vyrábať talizmany a vyháňať zlých duchov. Podľa chasidskej tradície povolal Satana, aby sa dozvedel tajomstvo Božieho mena. Nerobil verejné kázne a nepísal eseje, svoje učenie vysvetľoval len svojim študentom. V roku 1740 sa usadil v Medžybiž, kde sa odohrávala jeho hlavná činnosť. Postupne sa Medžybiž stal centrom chasidizmu. dostával plat od miestnej komunity ako Baal Shem a dokázal vo svojej ješive zhromaždiť desiatky učeníkov, ktorí sa následne stali vodcami chasidizmu v ďalšej generácii.  zomrel v roku 1760 (5520 podľa hebrejského kalendára). Pred smrťou povedal, že vychádza jednými dverami a do druhých vstupuje.

Synagóga v mestečku Medžybiž.

Po jeho smrti prešlo vedenie hnutia na rabína Dov-Beru z Mejerichu. Medzi vynikajúcich študentov Baal Shem Tov patrili rabín Pinchas z Korets, rabi Yakov Yosef z Polonnoye, rabi Yekhiel Mikhl zo Zločeva, rabi Yisroel Horif zo Satanova, rabi Menachem Nokhum z Černobyľu, rabi Meir Margolius z Ostroginy, rabín rabín Arye-Le – “Mohiach” z Polonnoye, rabín Chaim z Krasna, rabín Nachman z Korodenky, rabín Shmuel Kinker, rabín Wolf Kitses, rabín Dovid Lakes a mnohí ďalší.

(Spracované podľa verejne dostupných zdrojov)

Erb regiónu Podolie.