Ukrajina dočasne nerobí kroky smerujúce k NATO 

KYJEV – Zástupca vedúceho Kancelárie Prezidenta Ukrajiny Igor Žovkva uviedol, že Ukrajina dočasne odmieta podniknúť kroky na vstup do NATO.

Hovoril o tom v rozhovore pre britský denník Financial Times. Kancelária Prezidenta tým priznala, že vstup v krátkodobom horizonte nie je možný. “Členovia NATO odmietli naše ašpirácie. V tomto smere neurobíme nič iné,” povedal Žovkva.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa domnieva, že o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu by sa malo diskutovať po skončení vojny.

Na Ukrajine sa miera podpory vstupu do NATO znížuje. Podpora vstupu Ukrajiny do NATO je 68 %, čo je blízko k predvojnovým číslam. Svedčia o tom výsledky prieskumu Sociologickej skupiny „Hodnotenie“, ktorý sa uskutočnil 30. až 31. marca 2022.

“Náš postoj vždy vychádzal z toho, že EÚ nie je vojensko-politický blok. Na rozdiel od Severoatlantickej aliancie pre nás rozvoj jej vzťahov s akýmikoľvek krajinami, ktoré si to želajú, nevytvára žiadne hrozby ani riziká. To sa opäť potvrdilo. Zároveň si dobre uvedomujeme, že Európska únia sa za posledných pár rokov výrazne vyvinula, ak nie napodobňovaná smerom k získaniu agresívneho ideologického pozadia, predovšetkým rusofóbneho, “povedal Sergej Lavrov.
Samotní lídri EÚ, keď verejne čítajú prísne prednášky krajinám, ktoré majú štatút kandidátskej krajiny alebo chcú takýto štatút získať, priamo uvádzajú, aký by mal byť ich postoj, poznamenal Sergej Lavrov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.