ÚAMK najstaršie motoristické občianske združenie

Ústredný automotoklub Slovenská republika ( ÚAMK ) je moderný európsky automotoklub, ktorý pôsobí v oblastiach bezpečnosti cestnej premávky, dopravno – bezpečnostných a vzdelávacích podujatí.

Orientuje sa na širokú občiansku verejnosť s dôrazom na deti a mládež, prevenciu dopravnej nehodovosti a mototuristiku. ÚAMK je zároveň najstaršie motoristické občianske združenie na Slovensku s najväčšou zapojenosťou občianskej verejnosti do svojich aktivít. ÚAMK sa stal v roku 2004 jedným z prvých signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, vedenej Európskou komisiou, ktorá je najväčšou platformou občianskej spoločnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Činnosť ÚAMK a jeho členských automotoklubov je zameraná na rodiny s deťmi a mládež, mototuristiku a motoristický šport. ÚAMK napomáha rozvoju dopravnej výchovy všetkých motoristov, ale najmä detí v školskom veku, upriamuje svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Kvalitná a erudovaná dopravná výchova detí a mládeže je preto pre ÚAMK prioritou.

ÚAMK venuje pozornosť nielen mládeži, ale aj seniorom v rámci projektu Seniori za volantom, kde organizuje sériu podujatí, zameraných na túto vekovú kategóriu. Predmetom činnosti ÚAMK je koordinácia práce členských automotoklubov, športových pravidiel a športovo – organizačné zabezpečenie športových mototuristických postupových súťaží v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi. Zásadnou prioritou a zameraním činnosti ÚAMK je bezpečnosť cestnej premávky, prevencia dopravnej nehodovosti, ale najmä ochrana života, zdravia a majetku všetkých občanov.