Turkménsko vyzvalo ECO, aby vypracovalo rámcovú dohodu o digitálnych technológiách

TAŠKENT – Prezident Turkménska Serdar Berdimuhamedov vo svojom prejave na 16. zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu v Taškente navrhol vypracovať rámcovú dohodu ECO o digitálnych technológiách a elektronickom obchode.

Hlava štátu poznamenala, že v roku 2021 Turkménsko počas svojho predsedníctva v Organizácii hospodárskej spolupráce navrhlo začať s vytváraním ekonomických koridorov v regióne ECO.

„Vnímame ich ako systém udržateľných hlavných ciest propagácie tovarov, služieb a fondov. Na to je potrebné vytvoriť a na integrovanom základe rozvíjať partnerstvo medzi poprednými priemyselnými firmami, investičnými spoločnosťami a bankami našich krajín,“ poznamenal prezident Turkménska.

Podľa hlavy turkménskeho štátu by sa táto práca mala vykonávať prostredníctvom rozsiahleho zavádzania pokročilých technológií.

„V tejto súvislosti navrhujeme vypracovať rámcovú dohodu ECO o digitálnych technológiách a elektronickom obchode,“ zdôraznil prezident Serdar Berdimuhamedov.

Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow je turkmenský politik, od 19. marca 2022 tretí prezident Turkmenistánu, ktorý funguje po svojom otci Gurbangulym Berdimuhamedowovi. Berdimuhamedow predtým slúžil v niekoľkých ďalších funkciách vo vláde svojho otca, prezidenta Gurbangulyho Berdimuhamedowa