Trhová kapitalizácia MOEX bola 578, 63 mld. USD

MOSKVA –  Moskovská burza (MOEX) zverejnila 5. mája 2002 o 23. 00 stredoeurópskeho času výsledky obchodovania v prvom štvrťroku.

Kapitalizácia akciového trhu k 31. marcu 2022 predstavovala 47,30 bilióna RUB (578,63 miliardy USD). Výnosy z poplatkov a provízií na akciovom trhu vzrástli o 22,4 % v dôsledku nárastu objemu obchodov na burze o 29,9 %.
Výnosy z poplatkov a provízií na dlhovom trhu sa znížili o 43,6 % na pozadí 50,6 % poklesu objemu obchodovania s dlhopismi (bez umiestňovania jednodňových dlhopisov).

Výnosy z poplatkov a provízií na peňažnom trhu vzrástli o 15,7 % na 2,8 miliardy RUB, pričom objemy obchodov sa zdvojnásobili. Nesúlad v dynamike objemov obchodov a výnosov z provízií súvisí s poklesom priemerných podmienok repo obchodov.
Výnosy z poplatkov a provízií na devízovom trhu vzrástli o 36,6 % po 30,3 % náraste objemu obchodov. Nesúlad v dynamike objemov obchodov a príjmov z provízií je do značnej miery spôsobený vplyvom konsolidácie dcérskej spoločnosti. Objem obchodov so spotovými nástrojmi vzrástol o 19,2 %, objem swapových obchodov vzrástol o 35,6 %.

Výnosy z provízií na trhu derivátov sa prakticky nezmenili, keď poklesli o 1,9 %, pričom objemy obchodov klesli o 11,9 %. Rozdiel medzi príjmami z provízií a dynamikou objemov obchodov vznikol v dôsledku zmeny štruktúry objemov obchodov. Pozitívny vplyv na efektívnu províziu mali aj výnosy z obchodovania so štandardizovanými OTC derivátmi.
Rast tržieb z predaja softvéru a poskytovania technických služieb bol 16,7 %. Výnosy z kótovania a ostatných služieb poklesli o 25,5 % na pozadí nízkej aktivity na primárnom dlhopisovom trhu. Príjem z provízií z finančného trhu Finuslugi dosiahol 186,4 milióna RUB.