Taškent: základy múzea sú od Nikolaja Romanova

TAŠKENT – Štátne múzeum umení Uzbekistanu ročne navštívi najmenej 100 000 návštevníkov.

V múzeu sú obrazy, sochy, či iné umelecké predmety ako koberce, nádoby pre potraviny, nábytok, reliéfy domov, dvere a mnoho iných.

Múzeum vzniklo v roku 1918. Múzeum bolo založené v roku 1918 a do roku 1935 sídlilo v bývalom paláci kniežaťa Nikolaja Romanova. V roku 1935 bolo presťahované do Ľudového domu. V roku 1974 budovu Ľudového domu zbúrali a nahradili súčasnou budovou.

Veľkovojvoda Nikolaj Konstantinovič 1850 1918 – prvé dieťa veľkovojvodu Konstantina Nikolajeviča, mladšieho brata ruského cisára Alexandra II. Vnuk Mikuláša I., bratranec Alexandra III.

Nikolaj Konstantinovič v kruhu príbuzných. Zľava doprava sedia sestra Olga a jej snúbenec Georg Grechesky, matka Alexandra Iosifovna. Dolný rad: Veľkovojvodovia Konstantin Konstantinovič, Vjačeslav Konstantinovič a Dmitrij Konstantinovič – mladší bratia Nikolaja Konstantinoviča.

Múzeum má v depozitoch k dispozícii približne 100 000 predmetov.

“Počiatočnú zbierku múzea tvorilo sto umeleckých diel od kniežaťa Nikolaja Romanova a ďalších súkromných zbierok, znárodnených v apríli 1918, povedala pre finančné noviny riaditeľka múzea, pani Vasila Salichovna Fajzijeva.

Boli to prevažne obrazy a kresby ruských a západoeurópskych majstrov, sochy, nábytok a porcelán. Ihneď po zriadení múzea bola jeho zbierka rozšírená o diela zo zbierky Turkestánskeho vlastivedného múzea. Niektoré diela boli prenesené zo zbierok múzeí v Moskve a Leningrade – napríklad v rokoch 1920–1924 múzeum dostalo 116 diel ruského umenia z 18. až 20. storočia, medzi nimi portréty Vladimíra Borovikovského, Tropinina, Karla Bryullova, Jarošenka, Repina a mnoho dalších. Múzeum tiež zakúpilo asi 250 obrazov predrevolučných umelcov, ktorí pôsobili v Strednej Ázii: Igor Kazakov, Nikolaj Karazin, Sommer. Od druhej polovice 30-tych rokov sa zbierka múzea rozšírila prevažne o diela uzbeckých umelcov, vrátane diel Usto Mumina, Pavla Benkova, Lea Bureho.

Ako hovorí pani riaditeľka, okrem stálej zbierky múzeum organizuje výstavy uzbeckých a medzinárodných umelcov.

Zbierky múzea sú rozdelené do štyroch oddelení: Národné úžitkové umenie Uzbekistanu, Výtvarné umenie Uzbekistanu, Ruské a západné umenie, Umenie Ďalekého východu.