Peter Plačan a Dušan Mocko svoje životné objavy spolu predstavili dnes verejnosti na vernisáži

BRATISLAVA –   V Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu mali dnes spoločnú vernisáž maliar Peter Plavčan a sochár Dušan Mocko.

“Stretnutie umeleckej maľby so sochou prinesie divákom osobitné zážitky aj poznanie, ktoré vystavujúci autori prezentujú” hovorí kurátor výstavy Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení.

Peter Plavčan je slovenský univerzitný pedagóg a vedec, v rokoch 2016 – 2017 minister školstva. Ľuboslav Moza o ňom napísal: Príbeh, ktorý tvorí Peter Plavčan je ojedinelou cestou. Cestuje spoločenským vesmírom, obchádza  overené a vstupuje do ulíc nikým nepoznaných. …Jeho tvorba vyjadruje ako by sme veľmi chceli žiť v spoločenskej kultivovanosti uvažovať o nej s intelektom. Snáď, niekedy. Pretože to čo v maľbe začal, je aj dnes pre autora stále veľkou výzvou pokračovať.”

Dušan Mocko v rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v sochárskej prípravke u prof. Ladislava Snopeka a doc. Teodora Baníka, a na Katedre reštaurovania sochy u docenta Jozefa Poruboviča.

Bezprostredne po ukončení štúdií emigroval do Nemecka a žil najmä v Stuttgarte, kde založil reštaurátorský ateliér a venoval sa paralelne i voľnej sochárskej a maliarskej tvorbe, grafike, bytovému i odevnému dizajnu, módnym doplnkom i galerijnej činnosti a obchodu s umením.

Svoju voľnú tvorbu prezentoval na viacerých súborných výstavách a retrospektívach v Stuttgarte, Böblingene, Mannheime, Toronte, Göpingene a v roku 2007 i Bratislave.

V roku 2018 spolu s dcérou Patríciou, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu a počítačovej grafike, založil v Berlíne Kreatívny ateliér. V súčasnosti žije striedavo v Berlíne i v Bratislave, kde má ateliér a pokračuje vo svojich výtvarných i manažérskych aktivitách.