Imrich Karvaš analyzoval mzdy kovorobotníkov

BRATISLAVA – Imrich Karvaš počas II. svetovej vojny bol prvým guvernérom Slovenskej národnej banky, centrálnej banky Slovenského štátu. (* 25. február 1903,

Read more