Svetová banka: nie je čas na veľké nádeje

WASHNGTON – Globálny ekonomický rast naráža na Omicron a infláciu.

K spomaleniu rastu globálneho HDP v roku 2022 na 4,1 % dôjde na pozadí pokračujúcich epidémií covidu, zníženia štátnych podporných opatrení pre ekonomiky a pokračujúcich ťažkostí v dodávateľských reťazcoch, tvrdia analytici Svetovej banky Group (SB).

Znížené na 5,5 % a očakávaný rast na rok 2021. Publikácia potvrdila prognózy spomalenia rastu ruskej ekonomiky v rokoch 2022-2023 na 2,4 % a 1,8 % v dôsledku problémov s očkovaním, očakávanej vysokej inflácie v najbližšom období a zrýchleného obmedzovania opatrení na podporu ekonomiky. Pre rozvojové krajiny je hlavnou hrozbou na pozadí volatility cien komodít závislosť od ich vývozu.