ŠÚ SR: zahraničný obchod za štyri mesiace roku

BRATISLAVA – Vývoz tovaru v apríli 2021 vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 101,9 % a dovoz o 73 %. Rast ovplyvnila nízka porovnávajúca základňa, keďže v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili výrobu. Informuej o tom Štatistický úrad SR.

Aktuálna hodnota vývozu je o desatinu a dovezeného tovaru o dvadsatinu vyššia ako v predkovidovom období (apríl 2019). Tento rok rasty nielenže prekonali vlaňajší aprílový prepad (exportu o 45,5 % a dovozu o 39,2 %), ale rastom ho aj prevýšili.

Celkový vývoz tovaru dosiahol v apríli 2021 hodnotu 7,2 mld. eur a celkový dovoz tovaru sa zvýšil na 7,0 mld. eur. Rekordné hodnoty z minulého mesiaca, kedy vyvezený aj dovezený tovar dosiahol najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie, však neprekročili.

Saldo zahraničného obchodu bolo v apríli 2021 aktívne v objeme 201,3 mil. eur. Aj keď je najnižšie v tomto roku, stále je výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna – 482,2 mil. eur. Hodnota dovezeného tovaru prevyšovala hodnotu vyvezeného tovaru aj v apríli 2019, a to o 106,9 mil. eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast deväť z nich, pričom rasty dosahovali od 7,6 % až po 146,4 % v prípade najobchodovanejšej triedy v štruktúre slovenského zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7). Pokles o 6,9 % zaznamenala len jedna, a to málo podstatná trieda – Oleje, tuky a vosky (SITC 4).

Aj pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast deväť tried z desiatich. Rast sa pohyboval od 5,9 % do 115 %, kde rovnako ako pri exporte patril najdynamickejší medziročný rast dovozu triede Stroje a prepravné zariadenia. Pokles vykázala len menej podstatná trieda zahraničného obchodu – Ostatné (SITC 9).

Vývoj za štyri mesiace 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Celkový vývoz tovaru sa za január až apríl 2021 medziročne zvýšil o 28 % na 29,4 mld. eur a celkový dovoz o 18,5 % na 27,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,5 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 26,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne vzrástol o 22,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 35,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 %  a medziročne klesol o 11,5 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,8 % na celkovom vývoze a 51,2 % na celkovom dovoze.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7 244,8 mil. eur, pri medziročnom raste o 97,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 71,4 % na 7 039,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 205,6 mil. eur.