Štvrtá revolúcia:”Я твой слуга, я твой работник!”

Klaus Schwab, zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) zverejnil  publikáciu Štvrtá priemyselná revolúcia (2017). Publikácia okrem jeho teoretických záverov obsahuje opis 23 technológií, ktoré zmenia v budúcnosti svet.  Tieto technológie hodnotilo 800 odborníkov, ktorých v rámci výskumu oslovil WEF.

Implantované technológie

Prelomovým momentom bude zavedenie prvého mobilného telefónu, ktorý bude implantovanЯý do ľudského organizmu. Táto technológia by sa mala objaviť podľa 82% respondentov prieskumu v roku 2025. Stúpne počet ľudí pripojených k mobilnej komunikácii. Objaví sa spojenie s ich telami.

Digitálna prítomnosť ľudí

Prelomovým momentom v roku 2025 bude to, že 80 % obyvateľov planéty bude pripojených k internetu. Predpokladá to 85 % respondentov. Digitálne spojenie ľudí sa stane nerozlučne spojené s ich fyzickou existenciou. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude existovať veľa platforiem.

Digitálne videnie ako základné rozhranie

Prelomovým momentom tejto technológie bude to, ak 10 % okuliarov bude pripojených na internet. Podľa výskumu WEF to predpokladá 86 % respondentov.  Vďaka tomu bude možné rozšíriť možné poznanie ľudí, vďaka tomu sa rozšíri možnosť prítomnosti človeka v realite.

Internet v odeve

Predpokladom je to, že 10 % ľudí bude nosiť odev, ktorý je pripojený k internetu. Predpokladá to 91 % opýtaných. Vďaka tomu budú technológie čoraz viac zosobnené.  Dnes sa mobilné telefóny nosia vo vreckách, ale neskôr budú súčasťou odevov.

Distribuovaný výpočtový systém

Prelomovým bodom bude to, že 90 % obyvateľstva bude mať prístup k Internetu. Tento fakt prognózuje 79 % opýtaných.  Výpočty založené na digitálnych systémoch budú čoraz viac prístupné pre bežných obyvateľov.  Dnes je k internetu pripojených 43 % obyvateľov planéty.

Super počítač vo vrecku

Prelomovým momentom bude to, že 90 % obyvateľov bude používať inteligentné mobilné telefóny. Táto situácia by mala byť v roku 2025 podľa názoru 81 % účastníkov výskumu. Pozitívnym efektom bude zmenšenie počtu ľudí, ktorí nemali prístup k trhu. Negatívny efektom budú manipulácie.

Sklad pre všetkých

Dôležitým faktom bude to, že 90 % ľudí bude mať prístup k skladovaniu údajov.  Podľa názoru 91 % respondentov by sa tento cieľ mal dosiahnuť v roku 2025. Cena uchovávania údajov padá exponenciálne. Čím viac údajov chcú ľudia skladovať, tým nižšia je cena tejto služby.

Internet vecí a pre veci

Jeden bilión senzorov zapojených do siete Internet. Tento stav predpovedá 89 % respondentov.  Predpokladá sa, že všetky veci budú rozumné.  Predpokladá sa, že každá fyzická vec bude pripojená k Internetu. Pozitívnym javom je priehľadnosť, negatívnym javom je možnosť útoku.

Napojený dom

Podstatným javom je to, že vyše 50 % internetovej komunikácie cez Internet, ktorá smeruje do domácností, smeruje k spotrebičom, ale nie k zábave a k médiám. Spomedzi opýtaných  70 % sa prikláňa k názoru, že tento cieľ sa dosiahne v roku 2025.

Rozumné mestá

Prelomovým momentom bude existencia mesta s viac ako päťdesiat tisíc obyvateľov bez semaforov. K tomu sa prikláňa 64 % respondentov. Rozumné mestá budú riadiť toky energií, materiálov,  logistiku, ale aj dopravu. Základom riadenia bude analýza veľkých údajov.

Veľké údaje pre prijatie rozhodnutí

Hlavým bodom zmeny bude prvé mesto, ktoré nahradí sčítanie obyvateľov veľkými údajmi. Spomedzi opýtaných 83% z nich verí, že sa k roku 2025 priblížime k tomuto cieľu. Je pravdepodobné, že vlády sa budú namiesto klasických spôsobov zberu informácií prikláňať k veľkým údajom.

Automobily bez vodiča

Prelom bude to, že 10 % automobilov v USA budú bez šoférov. Predpokladá to k roku 2025 spomedzi opýtaných 79 %.  Už dnes tento typ automobilov testuje niekoľko firiem. Predpokladá sa, že sa vďaka nim zmenší množstvo emisií, ale aj množstvo situácií, ktoré sa označujú pojmom zápcha.

Umelá inteligencia a prijatie rozhodnutí

Prvým momentom bude prvý automat s prvkami umelej inteligencie v predstavenstve akciovej spoločnosti.  Dosiahnutie tejto zmeny k roku 2025 predpokladá 45 % respondentov. Umelá inteligencia môže zlepšiť prijatie rozhodnutí.  Zľahčí ich  a zjednoduší ich.

Umelá inteligencia a miesta bielych golierov

Vďaka využitiu umelej inteligencie 30% sa bude robiť audítorskej činnosti. Verí v to 75 % respondentov.  Dá sa predpokladať, že mnohé činnosti, ktoré závisia od ľudí, budú v budúcnosti automatizované.  Pozitívom bude zmenšenie nákladov,  negatívom strata pracovných miest.

Roboty a služby

Počiatok tejto zmeny bude keď sa v USA objaví prvý robot – farmaceut. K roku 2025 túto zmenu predpokladá 86 % respondentov. V súčasnosti existuje vo svete 1,1 mil. robotov.  Pozitívnym momentom je odstránenie sprostredkovateľov, negatívnym je strata zodpovednosti.

 

Bitcoin a Blockchain

Kľúčovým momentom bude to, keď 10 % celosvetového HDP bude v obrate cez technológiu blocchain. To je špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy, ktorej je jej použitie ako účtovnej knihy kryptomien. K roku 2025 to predpokladá 58 % opýtaných.

Ekonomika spoločnej spotreby

Kľúčovým bodom je prevýšenie množstva ciest na automobiloch spoločného užívania nad cestami na osobných automobiloch.  V roku 2025 to predpokladá 67 % opýtaných. Tento fenomén predpokladá, že je možné spoločne používať jeden tovar.

Vlády a Blockchain

Hlavným bodom je to, že vláda po prvý raz bude vyberať dane pomocou technológie „blochain“.  Tento fakt predpokladá 73 % opýtaných v rámci výskumu WEF. Existujú neznáme efekty. Týkajú sa menovej politiky, korupcie, ale aj doteraz nedefinovanej politiky vlády.

3-D tlač a 3-D výroba

Prelomovým momentom je výroba prvého automobilu pomocou technológie 3D-tlače. Spomedzi opýtaných WEF, 84 % má sklon veriť tomu, že sa to stane do roku 2025.  Skôr, alebo neskôr prostredníctvom technológie sa budú dať vytvoriť rôzne objekty z rôznych materiálov,

3-D tlač a zdravotníctvo

Kľúčovým bodom bude prvá transplantácia ľudskej pečene vytvorenej pomocou dane technológie. V roku 2025 predpokladá dosiahnutie daného cieľa danou technológiou 76 % opýtaných. Príde deň keď sa bude používať technológia bio-printing. Využije sa digitálny model.

3-D tlač a tovary pre spotrebiteľov

Prelomovým momentom je to, keď  5% spotrebiteľských tovarov bude vytvorených technológiou 3-D tlače. K roku 2025 predpokladá tento zlom 81 % opýtaných vo výskume WEF. Podľa predpokladov tlač spotrebiteľských tovarov bude možná na základe osobných objednávok.

Projektovaní ľudia

Po prvý raz sa narodí človek, ktorého genetický kód bude generovaný špeciálnou technológiou, Vedci budú schopní realizovať tento projekt. Dnes nie je možné definovať pozitívne a negatívne efekty umelým spôsobom vytvoreného človeka.

Neurotechnológie

Kľúčovým momentom je prvý človek s implantovanou pamäťou v mozgu, Pozitívny efektom bude to, že ľudia budú môcť efektívnejšie ovládať svoje protézy, bude existovať neurónová spätná väzba. Negatívny efektom bude hrozba, že ľuďom bude niekto môcť čítať myšlienky.